fbpx

Dokumentai reglamentuojantys partijos institucijų veiklą

Liberalų sąjūdžio įstatai
Liberalų sąjūdžio programos:
Dokumentai reglamentuojantys partijos institucijų veiklą:
Partijos skyrių veikla
Partijos pirmininko rinkimai
Kiti dokumentai
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Su Partijos komitetų veikla susiję dokumentai

Paskutinį kartą atnaujina:

13 liepos, 2021

Liberalų sąjūdžio įstatai

Susipažinkite su partijos įstatais, priimtais Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio XII-ajame suvažiavime. Nauja įstatų redakcija galioja nuo 2019 lapkričio 21 dienos.

2019-09-21 LRLS įstatai
2019-09-21 LRLS įstatai_lyginamasis variantas

Liberalų sąjūdžio programos:

Steigimo manifestas
Liberalų sąjūdžio partijos programa ,,Piliečių Respublika"
2016 m. Seimo rinkimų programa
Partijos deklaracija dėl socialinės atskirties mažinimo regioninės politikos ir švietimo stiprinimo

Dokumentai reglamentuojantys partijos institucijų veiklą:

Tarybos darbo reglamentas (nauja redakcija, nuo 2020 12 23)
Valdybos darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2020 12 15)
Dėl Regionų koordinacinių tarybų veiklos teritorijų nustatymo
Etikos ir skaidrumo komisijos darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2019 12 18)
LRLS Sekretoriato darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2019 11 11)
Sekretoriato struktūra nuo 2021-01-01
LRLS Kultūros komiteto darbo reglamentas

Partijos skyrių veikla

Pavyzdiniai skyrių nuostatai
Valdybos sprendimas dėl skyrių pavyzdinių nuostatų pakeitimo
Skyrių veiklos regioninio koordinavimo ir atstovavimo tvarkos aprašas (nauja redakcija, galioja nuo 2018 07 28)

Partijos pirmininko rinkimai

LRLS pirmininko rinkimų tvarkos aprašas
Dėl LRLS pirmininko rinkimų organizavimo

Kiti dokumentai

Prašymas įstoti į partiją
Prašymas įstoti į partiją
Prašymas stabdyti narystę partijoje
Prašymas išbraukti iš partijos sąrašų
Prašymas atkurti narystę
Nario mokesčio dydis, terminai ir rinkimo bei paskirstymo tvarka (galioja nuo 2021 01 01)
Liberalų sąjūdžio nario mokesčio rinkimo ir paskirstymo tvarka (galiojusi iki 2020 12 31)
Pinigų priėmimo perdavimo kvitas
Žiniaraščio pavyzdys
Pavyzdiniai skyrių nuostatai
Reikalavimai sąskaitų ir sutarčių tvarkymui
Dėl rėmimo programos skyrių būstinių nuoma
Kandidatų į Europos parlamentą reitingavimo tvarka
Narių perėjimo iš vieno skyriaus į kitą tvarkos aprašas
Kandidatų į Seimą sąrašo reitingavimo ir reitingavimo rezultatų keitimo tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbo su asmens duomenimis taisyklės
LRLS Duomenų sauga - atmintinė
Konfidencialumo pasižadėjimas

Su Partijos komitetų veikla susiję dokumentai

2009 m. liepos 1 d. LRLS valdybos sprendimas „Dėl partijos komitetų reorganizavimo“
Komitetų veiklos išplėtojimo planas
Bendrasis komitetų veiklos reglamentas
Pavyzdinis komiteto darbo reglamentas
LRLS Teisės ir teisėtvarkos komiteto darbo reglamentas
LRLS sporto reikalų komiteto darbo reglamentas
LRLS pasaulio lietuvių komiteto darbo reglamentas
LRLS kultūros komiteto darbo reglamentas