Dokumentai

Liberalų sąjūdžio įstatai
Liberalų sąjūdžio programos:
Dokumentai reglamentuojantys partijos institucijų veiklą:
Partijos skyrių veikla
Partijos pirmininko rinkimai
Kiti dokumentai
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Paskutinį kartą atnaujina:

5 lapkričio, 2020

Liberalų sąjūdžio įstatai

Susipažinkite su partijos įstatais, priimtais Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio XII-ajame suvažiavime 2019 m. rugsėjo 21 d.

2019-09-21 LRLS įstatai
2019-09-21 LRLS įstatai_lyginamasis variantas

Liberalų sąjūdžio programos:

Steigimo manifestas
Liberalų sąjūdžio partijos programa ,,Piliečių Respublika"
2016 m. Seimo rinkimų programa
Partijos deklaracija dėl socialinės atskirties mažinimo regioninės politikos ir švietimo stiprinimo

Dokumentai reglamentuojantys partijos institucijų veiklą:

Tarybos darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2019 12 07)
Valdybos darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2019 12 18)
Dėl Regionų koordinacinių tarybų veiklos teritorijų nustatymo
Etikos ir skaidrumo komisijos darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2019 12 18)
LRLS Sekretoriato darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2019 11 11)

Partijos skyrių veikla

Pavyzdiniai skyrių nuostatai
Valdybos sprendimas dėl skyrių pavyzdinių nuostatų pakeitimo
Skyrių veiklos regioninio koordinavimo ir atstovavimo tvarkos aprašas (nauja redakcija, galioja nuo 2018 07 28)

Partijos pirmininko rinkimai

LRLS pirmininko rinkimų tvarkos aprašas
Dėl LRLS pirmininko rinkimų organizavimo

Kiti dokumentai

Rekomendacija dėl 1 procento dydžio GPM rinkimo ir paskirstymo

Prašymas įstoti į partiją
Prašymas įstoti į partiją
Prašymas stabdyti narystę partijoje
Prašymas išbraukti iš partijos sąrašų
Liberalų sąjūdžio nario mokesčio rinkimo ir paskirstymo tvarka
Pinigų priėmimo perdavimo kvitas
Žiniaraščio pavyzdys
Pavyzdiniai skyrių nuostatai
Reikalavimai sąskaitų ir sutarčių tvarkymui
Dėl rėmimo programos skyrių būstinių nuoma
Kandidatų į Europos parlamentą reitingavimo tvarka
Narių perėjimo iš vieno skyriaus į kitą tvarkos aprašas
Kandidatų į Seimą sąrašo reitingavimo ir reitingavimo rezultatų keitimo tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbo su asmens duomenimis taisyklės
LRLS Duomenų sauga - atmintinė
Konfidencialumo pasižadėjimas