fbpx

Dokumentai reglamentuojantys partijos institucijų veiklą

Liberalų sąjūdžio įstatai
Liberalų sąjūdžio programos:
Dokumentai reglamentuojantys partijos institucijų veiklą:
Partijos skyrių veikla
Reitingavimo tvarkos
Kiti dokumentai
Skaidrumo standartas
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Su Partijos komitetų veikla susiję dokumentai

Paskutinį kartą atnaujina:

8 balandžio, 2024

Liberalų sąjūdžio įstatai

Susipažinkite su partijos įstatais, priimtais Liberalų sąjūdžio XV-ajame suvažiavime. Nauja įstatų redakcija galioja nuo 2023 spalio 12 dienos.

2023-10-12 įstatai (redakcija nuo 2023-10-12)
2022.05.21 įstatai (redakcija iki 2023-10-11)
2021-09-18 Įstatai (redakcija iki 2022-06-21)
2019-09-21 LRLS įstatai (redakcija iki 2021-12-31)
2019-09-21 LRLS įstatai_lyginamasis variantas

Liberalų sąjūdžio programos:

Steigimo manifestas
Liberalų sąjūdžio partijos programa ,,Piliečių Respublika"
2016 m. Seimo rinkimų programa
Partijos deklaracija dėl socialinės atskirties mažinimo regioninės politikos ir švietimo stiprinimo

Dokumentai reglamentuojantys partijos institucijų veiklą:

Suvažiavimo darbo reglamentas (redakcija nuo 2021 09 18)
Tarybos darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2022.03.19)
Valdybos darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2020 12 15)
Dėl Regionų koordinacinių tarybų veiklos teritorijų nustatymo
Etikos ir skaidrumo komisijos darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2019 12 18)
LRLS Kontrolės komisijos darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2021-10-22)
LRLS Sekretoriato darbo reglamentas (nauja redakcija, galioja nuo 2019 11 11)
Sekretoriato struktūra nuo 2021-01-01
Dėl Partijos skyrių atstovavimo Partijos Taryboje kvotų nustatymo

Partijos skyrių veikla

Tarybos sprendimas dėl skyrių veiklai 2022 m. skiriamų centrinių lėšų
Valdybos sprendimas dėl skyrių pavyzdinių nuostatų pakeitimo
Pavyzdiniai skyrių nuostatai
Skyrių veiklos regioninio koordinavimo ir atstovavimo tvarkos aprašas (nauja redakcija, galioja nuo 2018 07 28)

Reitingavimo tvarkos

Dėl LRLS pirmininko rinkimų organizavimo
LRLS pirmininko rinkimų tvarkos aprašas
LRS_reitingavimo tvarka_patvirtinta 2024.04.05 Tarybos
2023.12.09 patvirtinta_Kandidatu-i-EP-reitingavimo-tvarkos aprasas

Kiti dokumentai

Prašymas įstoti į partiją
Prašymas įstoti į partiją
Prašymas stabdyti narystę partijoje
Prašymas išbraukti iš partijos sąrašų
Prašymas atkurti narystę
Nario mokesčio dydis, terminai ir rinkimo bei paskirstymo tvarka (galioja nuo 2021 01 01)
Nario mokesčio dydis, terminai ir rinkimo bei paskirstymo tvarka (įsigalioja 2024 01 01)
Pinigų priėmimo perdavimo kvitas
Žiniaraščio pavyzdys
Reikalavimai sąskaitų ir sutarčių tvarkymui
Narių perėjimo iš vieno skyriaus į kitą tvarkos aprašas

Skaidrumo standartas

Liberalų sąjūdžio skaidrumo standarto tikslas yra padėti partijai būti atvirai ir prieinamai. Standartas parengtas remiantis Austrijos ir Estijos politinių partijų patirtimi, bendradarbiaujant su korupcijos prevencijos ekspertais. Skaidrumo standartą sudaro: skaidrumo taisyklės, atviri duomenys apie partijos finansus ir jos veiklą, bendravimo su rinkėjais, partijos nariais bei žiniasklaida priemonės ir tradicijos. Standartas bus nuolat tobulinamas atsižvelgiant į rinkėjų poreikius ir ekspertų patarimus.

Skaidrumo standartas (galioja nuo 2016-06-11)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbo su asmens duomenimis taisyklės
LRLS Duomenų sauga - atmintinė
Konfidencialumo pasižadėjimas

Su Partijos komitetų veikla susiję dokumentai

2009 m. liepos 1 d. LRLS valdybos sprendimas „Dėl partijos komitetų reorganizavimo“
Komitetų veiklos išplėtojimo planas
Bendrasis komitetų veiklos reglamentas
Pavyzdinis komiteto darbo reglamentas
LRLS Teisės ir teisėtvarkos komiteto darbo reglamentas
LRLS sporto reikalų komiteto darbo reglamentas
LRLS pasaulio lietuvių komiteto darbo reglamentas
LRLS kultūros komiteto darbo reglamentas
Kaimo politikos komiteto darbo reglamentas
Sveikatos reikalų komiteto darbo reglamentas