fbpx

Liberalis

Analitinis centras - institutas „Liberalis“

SUSIKŪRIMAS

2022 m. Lietuvoje priimtas Politinių organizacijų įstatymo projektas, kuriuo leista Lietuvoje veikiančioms politinėms partijoms steigti analitinius centrus. 2023 m. balandžio mėnesį Liberalų Sąjūdis įsteigė analitinį centrą – institutą „Liberalis“.

Instituto „Liberalis“ misija - palaikyti ir propaguoti liberalizmo principus, kurie mums yra esminiai teisingos, klestinčios ir laisvos visuomenės vizijoje.

KUO TIKIME IR KAM PRIEŠTARAUJAME

Pristatome penkias pozicijas, kurios, mūsų įsitikinimu, reprezentuoja mūsų liberalias pažiūras. Taip pat – penkias pozicijas, kurias laikome neliberaliomis, vertinant per mūsų įsipareigojimo asmens laisvėms, riboto valdžios įsikišimo ir lygių galimybių prizmę.

LIBERALIOS POZICIJOS

Asmens teisės ir laisvės: mes tvirtai tikime, kad asmens teisės ir laisvės yra liberalios visuomenės pagrindas. Tai apima žodžio, religijos, saviraiškos ir asociacijų laisvę. Pasisakome už šių teisių saugojimą, suprasdami, kad jos suteikia asmenims galimybę gyventi savarankiškai ir prisideda prie mūsų visuomenės įvairovės ir dinamiškumo.

Laisvosios rinkos ekonomika: Mes remiame laisvosios rinkos ekonomiką, kuri leidžia asmenims ir įmonėms konkuruoti atviroje ir konkurencingoje aplinkoje. Manome, kad ekonominė laisvė skatina naujoves, efektyvumą ir klestėjimą. Tokiu būdu visų visuomenės narių gyvenimo lygis ir gyvenimo kokybė gerėja.

Teisinė valstybė ir ribota valdžia: pabrėžiame teisinės valstybės svarbą ir Vyriausybės ribotą mastą bei galią. Pasisakome už skaidrų ir atskaitingą valdymą, kuriuo gerbiamos piliečių teisės, tuo pat užtikrinant visų esminių paslaugų suteikimą, laikantis įstatymų ir tvarkos bei ginant nuosavybės teises.

Lygybė ir nediskriminavimas: tvirtai laikomės lygių galimybių principo ir nepritariame bet kokiai diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, seksualinės orientacijos ar kitų savybių formai. Kovojame už visuomenę, kurioje kiekvienas turi galimybę išnaudoti savo potencialą ir prisidėti prie kolektyvinės gerovės.

Aplinkosauga ir tvarumas: suprantame aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi svarbą. Pasisakome už politiką, kuri suderina ekonomikos augimą ir atsakingą gamtos išteklių valdymą, suvokiant, kad sveika aplinka yra gyvybiškai svarbi dabarties ir būsimų kartų gerovei.

NELIBERALIOS POZICIJOS

Autoritarizmas ir nepritarimo slopinimas: mes prieštaraujame bet kokiai autoritarizmo formai, kuri slopina nesutarimus, riboja asmens laisves ir kenkia teisei reikšti įvairias nuomones. Neliberalus požiūris, ribojantis žodžio laisvę ir slopinantis kritiką, stabdo visuomenės pažangą ir kelia grėsmę demokratiniams principams.

Ekonominis protekcionizmas: nepritariame ekonominiam protekcionizmui ir izoliacinei politikai, kuri riboja prekybą ir stabdo laisvą prekių ir paslaugų srautą tarp valstybių. Tokios priemonės gali sumažinti vartotojų pasirinkimą, privesti prie ekonominis neefektyvumo ir galimybes augti.

Perdėtas vyriausybės reguliavimas: kritikuojame perdėtą vyriausybės reguliavimą, kuris slopina verslumą, inovacijas ir ekonomikos augimą. Pernelyg reguliuojama aplinka gali atgrasyti verslą, trukdyti konkurencijai ir darbo vietų kūrimui, galiausiai trukdant visuomenės pažangai.

Diskriminacija ir socialinė atskirtis: nepritariame bet kokiai diskriminacijos formai, kuri atima iš asmenų prigimtines teises ir galimybes dėl jų savybių. Neliberali pozicija, kuri įgalina diskriminaciją, kuria visuomenės susiskaldymą ir trukdo siekti socialinės harmonijos ir teisingumo.

Privatumo ir piliečių laisvių erozija: pasisakome prieš bet kokį privatumo teisių ir pilietinių laisvių pažeidimą dėl asmens saugumo priežasčių. Neliberalus požiūris, kuris trikdo asmens privatumą ir laisvę, sukuria pavojingą precedentą ir pažeidžia pagrindinius liberalios visuomenės principus.

APIBENDRINIMAS

Institutas „Liberalis“ veikia tam, kad populiarintų ir skatintų liberalių pažiūrų mąstymą, kuriame pirmenybė teikiama asmens teisėms, ekonominei laisvei ir lygioms galimybėms. O ne neliberalioms pozicijoms, kurios riboja laisves, riboja ekonomikos augimą ir pateisina diskriminaciją. Tvirtai tikime, kad šie principai sudaro teisingos, klestinčios ir įtraukios visuomenės, naudingos visiems jos nariams, pamatą.