fbpx

Nario mokestis

Pasirinkite mokėjimo būdą

Nario mokestis yra vienas iš pagrindinių Partijos finansavimo šaltinių ir naudojamas Partijos įstatuose ir Partijos skyriaus, kuriam narys priklauso, nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
Visi Liberalų sąjūdžio nariai, išskyrus Partijos tarybos nustatytas išimtis, turi pareigą iki einamųjų metų gruodžio 31 d. sumokėti periodinį (metinį) nario mokestį.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. taikomas minimalus nario mokesčio dydis – 10 Eur.
Skyrius, vadovaudamasis Partijos tarybos nustatyta tvarka, turi teisę nustatyti didesnį, nei nustatytas minimalus, nario mokesčio dydį.
Partijos narys, kuris iki nustatyto termino pabaigos nesumoka nario mokesčio, netenka balsavimo teisės bei praranda teisę rinkti ir būti renkamas į Partijos organus ir Partijos skyriaus institucijas. Šias teises narys atgauna nustatyta tvarka sumokėjęs nario mokestį už paskutinius praleistus metus.

Partijos narys nario mokestį moka pats Skyriui, kuriam jis priklauso. Partijos narys gali pasirinkti kaip mokėti nario mokestį:
– tiesiogiai bankiniu pavedimu į Skyriaus sąskaitą (rekomenduojamas mokėjimo būdas);
– per elektroninių mokėjimų sistemą „Paysera“;
– grynaisiais pinigais įgaliotam Partijos ar Skyriaus atstovui pagal grynųjų pinigų priėmimą reglamentuojančius teisės aktus.

Visą detalesnę informaciją apie nario mokestį ir mokėjimo tvarką rasite:
https://liberalai.lt/nariams/dokumentai/