Nario mokestis

Pasirinkite mokėjimo būdą

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio nariai moka nario mokestį, kuris renkamas ir naudojamas Partijos ir Partijos skyriaus, kuriam priklauso narys, Partijos įstatuose ir skyriaus nuostatuose įvardintai veiklai užtikrinti.
Kiekvienas Partijos skyrius nustato nario mokesčio dydį, mokėjimo terminus ir tvarką, laikydamasis skyriaus narių lygiateisiškumo ir savanoriškumo principų bei atsižvelgdamas į skyriaus narių galimybes mokėti mokestį.

Kiekvienas narys turi teisę pasirinkti šiuos nario mokesčio mokėjimo būdus:
- Mokant per payserą sistemą;
- Darant pavedimą į Skyriaus banko sąskaitą.
- Mokant nario mokestį grynais pinigais skyriaus pirmininkui/sekretoriui/iždininkui.