fbpx
lib-about-home

Apie partiją

Liberalų sąjūdis pabrėžia, kad tik savo piliečių dėka Lietuva atkūrė Nepriklausomybę ir šiandien tvirtai žengia laisvės keliu. Darbštūs ir sąžiningi Lietuvos žmonės yra verti didžiausios pagarbos ir pasitikėjimo. Tik tokia valstybė ir jos valdžia, kuri remiasi savo žmonėmis, pasitiki jais ir tarnauja jų labui, gali būti sėkminga, gerbiama ir pripažįstama ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Manifestas

Lietuvos liberalai, kreipdamiesi į visus laisvai mąstančius žmones, reaguodami į iššūkius, kuriuos demokratija šiandien patiria visame pasaulyje – nuo grėsmės teismų nepriklausomumui, autoritarizmo išvešėjimo ir žodžio laisvės ribojimo Centrinės Europos valstybėse iki radikalios dešinės jėgų raiškos netgi brandžiose demokratinėse Vakarų ir Šiaurės Europos valstybėse, atkreipdami dėmesį į faktą, jog liberalizmo filosofija visame pasaulyje (ypač – kibernetinėje erdvėje) patiria naujus išpuolius tiek kaip teorija...
Plačiau
Liberalu sajudis_117

Struktūra

Partijos suvažiavimas yra aukščiausias Partijos organas, kuris priima ir keičia Partijos programą ir įstatus, tvirtina Partijos pirmininko rinkimų rezultatus ir renka penkiolika Valdybos narių. Valdyba - kolegialus Partijos valdymo organas, kuris atsako už Partijos veiklos organizavimą, operatyviai reaguoja į politinę situaciją, priima reikiamus sprendimus, parengia ir skelbia politinius Partijos pareiškimus ir pozicijas.
Plačiau
Liberalu sajudis_180

Istorija

Steigimo iniciatoriai 2005 m. gruodį paskelbė Liberalų sąjūdžio Steigimo manifestą, kviesdami visus Lietuvos žmones, puoselėjančius skaidrumą ir demokratinį valdymą bei vienijamus liberalių idėjų kurti Liberalų sąjūdį.
Plačiau
Liberalu sajudis_88

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Partijos pirmininkė

Man, kaip politikei, šiandien yra labai svarbi diena. Pažadu, kad darysiu viską, kad ji taptų reikšmingu atskaitos tašku visai mūsų partijai.