fbpx

ES siūloma griežčiau atsakyti į „Kartvelų svajonės“ veiksmus prieš pilietinę visuomenę ir demokratiją

  • Liberalai.lt
  • gegužės 8, 2024
  • Aktualijos
Petras Auštrevičius

Grupė europarlamentarų kreipėsi į ES vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams Josepą Borrellį, ragindami ES griežčiau reaguoti į Sakartvelo vyriausybinės politinės jėgos „Kartvelų svajonės“ siekį priimti demokratiją paminančius įstatymus ir suvaržyti žiniasklaidos, nevyriausybinių organizacijų bei pilietinės visuomenės laisves, jiems užklijuojant užsienio įtakos agentų etiketę. Primenama, kad prieš taikius demonstrantus Sakartvelo valdžios kontroliuojamos institucijos naudoja jėgą, siekdamos nutildyti šalies pilietinę visuomenę.

Sakartvelo valdžios veiksmai prieštarauja 9 žingsnių susitarimui su ES, dėl kurio buvo įsipareigota Sakartvelui tampant ES šalimi kandidate 2023 m. pabaigoje.

Pareiškime teigiama, kad ES nebegali ignoruoti Sakartvelo Vyriausybės veiksmų. Raginama imtis priemonių, pripažįstant, kad valdančiosios politinės jėgos „Kartvelų svajonės“ veiksmai prieštarauja Sakartvelo kaip šalies ES kandidatės įsipareigojimams. Siūloma svarstyti suspenduoti esamą Sakartvelo ES kandidatės statusą, jei dabartinė Vyriausybė nesiims pokyčių.

„Mes toliau remiame Sakartvelo žmones ir jų norą prisijungti prie Europos Sąjungos. Tačiau kriterijai dėl demokratijos kiekvienai ES šaliai kandidatei yra vienodi ir jie turi būti gerbiami. Siūlome peržiūrėti finansinius ES asignavimus Sakartvelo vyriausybės programoms. Raginame ES atlikti tarpinį vertinimą, kaip Sakartvelo Vyriausybė įgyvendina 9 žingsnių susitarimą su Bendrija“, – rašoma europarlamentarų grupės kreipimesi į ES vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams J. Borrellį. Kreipimąsi pasirašė 31 Europos Parlamento narys.

Kreipimosi iniciatorius Europos Parlamento frakcijos „Renew Europe“ narys Petras Auštrevičius pabrėžia, kad pareiškimas yra skirtas palaikyti šimtus tūkstančių į Sakartvelo gatves per pastarąjį mėnesį išėjusių taikių piliečių, kurie palaiko savo šalies europinį kelią ir nenori leisti jo sugriauti savo Vyriausybei.

„Nuo rusijos nusirašytus įstatymų projektus pakartotinai norinti priimti Sakartvelo Vyriausybė ir jos kontroliuojamos jėgos struktūros gatvėse prieš savo taikius žmones naudoja gumines kulkas, vandens patrankas, riaušėms skirtas dujas ir kitką. Tai rodo, kad „Kartvelų svajonės“ lyderiai valosi kojas į esminius ES reikalavimus dėl laisvės ir demokratijos standartų. Mes kartu su grupe europarlamentarų gynėme ir ginsime laisvės kelią pasirinkusius Sakartvelo žmones, todėl raginame ES imtis atsakomųjų priemonių prieš šalies ES kandidatės Vyriausybę, kuri tęsia smurtą prieš pilietinę visuomenę Tbilisio ir kitų miestų gatvėse“, – sako P. Auštrevičius.

P. Auštrevičius pažymi, kad valdančiosios politinės jėgos „Kartvelų svajonės“ atstovų naudojami spaudimo metodai, inicijuota šmeižto kampanija prieš demokratiją ginančius Europos Parlamento politikus Briuselyje ir Strasbūre jau nebestebina.

„„Kartvelų svajonės“ atstovai, tarp jų ir Sakartvelo parlamento pirmininkas, karštai reagavo į mano jau anksčiau paskelbtą informaciją apie jų policijos vadovus, atsakingus už taikių protestuotojų sulaikymus panaudojant jėgą. Iš Lietuvos ambasados Tbilisyje netgi reikalauta pasiaiškinti dėl mano išsakytos pozicijos.

Ir toliau manau, kad į Sakartvelo valdančiųjų norą priimti rusijos pagrindu parengtą „užsienio agentų“ ir kitus nedemokratiškus įstatymus turėtų būti atsakoma kompleksiškai, įskaitant ES sankcijų pagal Magnitskio aktą pritaikymą asmenims, organizuojantiems taikių demonstrantų persekiojimą. Bent du jėgos struktūrų atstovai – Zviad Kharazishvili ir Vazha Siradze – turėtų atsidurti ES sankcionuojamų asmenų sąraše. Negalime likti pasyviais stebėtojais, kai „Kartvelų svajonė“ prieš rudenį vyksiančius šalies parlamento rinkimus mėgina nutildyti savo pilietinę visuomenę“, – pabrėžia P. Auštrevičius.