fbpx
web_vikuutei-23
web_vikuutei-24

Liberalų balsas pastaraisiais metais pasireiškė racionalia, apgalvota ir brandžia veikla.  Telkimu ten, kur kiti nori ieškoti skirties, ramumu ten, kur kiti ieško dramų.

Mes ateitį matome kuriant galimybes kiekvienam realizuoti save, o ne gąsdinant rytojaus apokalipsėmis. Turime patirties suvaldyti kraštutines kitų nuotaikas ir prie bendro stalo sutarti dėl Lietuvos žmonėms svarbiausių sprendimų. Tai ir yra mūsų stiprybė.

Patirtis, kurią su jūsų pagalba panaudosime Europos parlamente kuriant Lietuvos gerovę.

Viktorija Čmilytė-Nielsen
Liberalų sąjūdžio pirmininkė

2-20

LS kandidatai į Europos Parlamento rinkimus

3-18

Kviečiame prisidėti prie bendrų mūsų pergalių!

Prisidėti prie bendrų mūsų pergalių galite skirdami paramą Europos Parlamento rinkimų kampanijai. 

Ką svarbu žinoti aukotojui?

 

1. Aukoti 2024 m. birželio 9 d. rinkimų į Europos Parlamentą kampanijai gali tik fiziniai asmenys. Aukos priimamos iki 2024 m. birželio 7 d. 24:00 val.
2. Aukoti daugiau negu 50 eur ų gali tie fiziniai asmenys, kurie yra deklaravę savo pajamas už 2022 metus. Aukojant 50 eurų ir mažiau šis reikalavimas netaikomas.
3. Jeigu aukojate daugiau nei 50 eurų, mokėjimo paskirtyje reikia nurodyti žodį „Auka“ ir savo asmens kodą. Ši informacija reikalinga norint deklaruoti Jūsų auką Vyriausiajai rinkimų komisijai. Asmens kodas viešai nėra skelbiamas.
4. Aukoti galima keletą kartų. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, t. y. iki 17 990 Eur. Bendra aukotojų aukų, išskyrus mažas aukas, ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčio suma per kalendorinius metu negali viršyti 10 proc. aukotojo už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų.
5. Aukoti galima į politinės kampanijos sąskaitą:

Gavėjas Liberalų sąjūdis
Sąskaitos Nr. LT77 7300 0101 8288 9939
Mokėjimo paskirtis: žodis „Auka“
(aukojant daugiau nei 50 eurų būtina nurodyti ir savo asmens kodą)