fbpx

Arminas Lydeka: siūloma stiprinti teisėkūrą reaguojant į Ukrainos karo pabėgėliams kylantį prekybos žmonėmis pavojų

  • Liberalai.lt
  • liepos 3, 2023
  • Aktualijos
Arminas Lydeka

Seimo narys, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas liberalas Arminas Lydeka 2023 m. birželio 27-28 d. Lenkijos Respublikos Seimo maršalkos Elzbietos Witek kvietimu, kartu su 13 Europos valstybių parlamentų nariais, Varšuvoje (Lenkijoje) aptarė Ukrainos karo pabėgėliams kylantį prekybos žmonėmis pavojų siekiant nustatyti galimybes stiprinti teisines ir politines priemones Ukrainos pabėgėliams apsaugoti nuo išnaudojimo.

Pasinaudojant asmenų socialiniu pažeidžiamumu, tarp Ukrainos karo pabėgėlių auga prekybos žmonėmis atvejų. Konstatuojama, kad ypač pažeidžiamos yra moterys ir vaikai. Parlamentarai, Varšuvoje (Lenkijos Respublika) susirinkę į tarptautinę konferenciją teisėkūros stiprinimo dėl Ukrainos pabėgėliams kylančių prekybos žmonėmis rizikų klausimais, pasirašė bendrą pareiškimą, deklaruodami būtinybę stiprinti teisėkūrą siekiant mažinti minėtas rizikas.

PAREIŠKIMO DOKUMENTAS (lietuvių kalba)

PAREIŠKIMO DOKUMENTAS (anglų kalba)

2023 m. sausio duomenimis, kuriuos paskelbė Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras, įvairiose Europos šalyse pasklido beveik 8 mln. nuo karo pabėgusių ukrainiečių. Iš jų – mažiau nei 5 mln. užsiregistravo pabėgėlių centruose, kreipdamiesi apgyvendinimo, įdarbinimo ar kt. pagalbos.

„Nuo karo bėgantis asmuo yra labai pažeidžiamoje situacijoje, negana to, pavargęs, išgyvenantis stresą. Verbuojama gali būti jau pasienyje, pasinaudojant žmonių pažeidžiamumu: čia daug žmonių, didelė sumaištis. Labai svarbu, kad iš Ukrainos atvykę žmonės nebūtų pamesti – tokiais atvejais kiltų išnaudojimo rizika. Kai atvykstančiųjų daug, susidaro sąlygos dingti“, – pažymi tarptautinėje konferencijoje Lietuvos parlamentui atstovavęs Seimo narys Arminas Lydeka.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos vertinimu, Lietuva ėmėsi savalaikių ir plataus spektro prevencinių priemonių užkardyti nusikaltimus tarp ukrainiečių pabėgėlių. „2022 m. į prekybos žmonėmis grėsmes operatyviai sureagavo Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija, buvo imtasi prevencinių priemonių nusikaltimams užkardyti. Policijoje įdarbinti Ukrainos piliečiai, kurie prevenciją atliko informuodami savo tautiečius apie galimas prekybos žmonėmis grėsmes. Suaktyvintas ir tarptautinis bendradarbiavimas, keitimasis informacija“, – Lietuvos veiksmus, siekiant apsaugoti nuo karo bėgančias moteris ir vaikus, vardija parlamentaras A. Lydeka. Jis pabrėžia, kad įvertinus prekybos žmonėmis riziką ukrainiečiams, ieškantiems prieglobsčio, būtina nustatyti tolesnes teisines ir politines priemones, kad prieglobsčio ieškantys ukrainiečiai būtų apsaugoti nuo išnaudojimo ir turėtų prieigą prie paslaugų.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Lietuva nuo karo Ukrainoje pradžios priėmė 75 tūkst. ukrainiečių, iš kurių – 25 tūkst. vaikai. Ukrainos karo pabėgėliams plūstant į Lietuvą, situacija prekybos žmonėmis srityje išliko stipriai nepakitusi: stebimos tos pačios prekybos žmonėmis tendencijos kaip ir ankstesniais metais. 2022 m. pradėtas tik vienas ikiteisminis tyrimas dėl prekybos žmonėmis esant neteisėtam vaikų įvaikinimo atvejui iš Ukrainos globos namų.

2022 m. Lietuvoje buvo pradėta 12 naujų ikiteisminių tyrimų dėl vidaus ir tarptautinės prekybos žmonėmis, iš viso vykdyta 30 šios srities ikiteisminių tyrimų. „Nors Lietuvoje prekybos žmonėmis aukų tarp vaikų skaičius nėra didelis, nerimą kelia tai, kad bandoma naudotis nepilnamečiais, kurie gyvena nepasiturinčiose šeimose, kuriose trūksta socialinių įgūdžių, kur vartojamos narkotinės ir psichotropinės medžiagos, alkoholis. Nukenčia globos įstaigų auklėtiniai“, – situaciją Lietuvoje komentuoja Seimo narys A. Lydeka.