fbpx

Liberalų siekis – sveika sveikatos apsaugos sistema

  • Liberalai.lt
  • rugpjūčio 5, 2020
  • Rinkimai
Vytautas Tamošiūnas, Edita Rudelienė, Audrius Kazlauskas

Pacientams – kokybiškos paslaugos, suteikiamos laiku ir arti gyvenamosios vietos. Gydytojams ir slaugytojams – orus atlyginimas ir tinkamos darbo sąlygos. „Mūsų tikslas – skaidri, efektyvi ir į pacientą orientuota sveikatos apsauga“,- akcentuoja Liberalų sąjūdžio (LS) pirmininkės pavaduotoja, Trakų rajono merė Edita Rudelienė.

„Jei bus įgyvendinti visi liberalų pasiūlymai, mes perkursime sveikatos apsaugos sistemą taip, kad jos lygis bus aukštesnis nei daugelyje Europos valstybių. Esame pakankamai turtingi, turime profesionalių medikų ir slaugytojų – tereikia sudaryti tinkamas sąlygas“, – sako LS Sveikatos komiteto pirmininkas, odontologas Vytautas Tamošiūnas.

Šiuo metu Lietuvos sveikatos sistema pati nėra sveika, ir tai ypač pasimatė per karantiną. Valdžios požiūris į medikus, jų aprūpinimą, pagalba žmonėms ir kitos negandos atvėrė daugybę „sistemos ligų“.

Tinkamai valdoma e.sveikata

„Patys matote – sveikatos apsaugos sistema nesikeičia jau 30 metų ir ji sukurta taip, kad gydytojui neleidžiama gydyti. Tai – didžiulis paradoksas, bet šiandien gydytojai yra užversti biurokratiniu darbu ir tik labai nedidelę laiko dalį jie gali skirti pacientui“, – sako pakruojiškis Audrius Kazlauskas, šeimos medicinos klinikos “Medicus LT” direktorius.

Liberalai ne kartą pastebėjo, kad didžiausia sveikatos apsaugos sistemos gėda yra brangi ir neperspektyvi e.sveikata. Taip yra todėl, kad ji yra netinkamai valdoma: pradedant nuo elektroninių įrašų dubliavimo su popierinėmis kortelėmis, baigiant dingusiais duomenimis per pastarąsias savaites.

O kaip tvarkytis šioje srityje toli gerų praktikų ieškoti nereikia: remiantis Estijos e.sveikatos vystymo pavyzdžiu, siūloma steigti e.sveikatos koordinavimo centrą. Jo veikloje dalyvautų ne viena, o visos svarbiausios institucijos, medikų ir pacientų organizacijos. Jos rūpintųsi nuosekliu e.sveikatos vystymu, projektų rengimu ir įgyvendinimu, esamų sistemų tobulinimu ir klaidų šalinimu, taip pat – tinkama duomenų apsauga.

Kokybiškiau, greičiau, arčiau

A. Kazlausko teigimu, jau ir taip šlubuojanti sveikatos apsaugos sistema pandemijos akivaizdoje dar labiau sušlubavo. „Sistema „leido“ žmonėms sirgti tik viena liga, pamirštant, kad šalia jos egzistuoja ir daugybė kitų rimtų ligų“, – pabrėžia jis.

Nors pandemija atsitraukė, daugelis žmonių iki šiol nesulaukia reikiamų tyrimų ir gydymo. Progresuojant ligoms, laukia sudėtingesnis, ilgesnis ir brangesnis gydymas, o ir – prastesni rezultatai.

Spręsdami sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumo klausimus, liberalai neabejoja, kad čia labai svarbų vaidmenį atlieka pirminė sveikatos apsaugos grandis. „Jei šios grandies gydytojams būtų suteikta daugiau įgaliojimų, padidintas finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) nuo 17 proc. iki 25 proc., žmonės paslaugas gautų ne tik greičiau, bet ir vietoje, arčiau namų – nereikėtų bereikalingo ir gaišinančio siuntinėjimo“, – sako Liberalų sąjūdžio pirmininkės pavaduoja, Trakų rajono merė Edita Rudelienė.

Pagarba ir pasitikėjimas medikų bendruomenei

Optimizavus e.sveikatos valdymą, suteikus daugiau įgaliojimų pirminei sveikatos apsaugos grandžiai ir sudarius geresnes darbo sąlygas sveikatos apsaugos sistemos darbuotojams, liktų ir dalis nepanaudotų lėšų. Jas būtų galima investuoti į patį brangiausią turtą – profesionalius medikus ir slaugytojus.

Liberalai įsitikinę, kad minimalus medikų atlyginimas privalo būti 3, o slaugytojo – 1,5 vidutinio darbo užmokesčio. „Sveikatos apsaugos darbuotojų atlyginimai turi adekvatūs jų atsakomybei. Taip pat, būtina peržiūrėti ir jų darbo krūvius – sveikatos apsauga yra labai jautri sritis, tai nėra gamyklos konvojus“, – pažymi E. Rudelienė.

V. Tamošiūno prima – liberalai labai svarbiu akcentu laiko ir pasitikėjimą medikais. „Tai – vienas iš prioritetų. Ne tik kasdienėje veikloje trūksta pasitikėjimo. Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, tokias procedūras kaip licencijavimas turi vykdyti medikų organizacijos. Nes tai ir efektyviau, ir pigiau“, – teigia jis.

Sveikata prasideda nuo prevencijos

Labai svarbus gerai veikiančios sveikatos apsaugos dėmuo yra sąmoningas rūpinimasis savo sveikata. Deja, šiuo metu tam skiriama itin mažai dėmesio. „O šioje srityje labai svarbu ne tik kurti įvairias prevencines, sveikatos tikrinimo programas, bet išmokyti, šviesti nuo mažens, kad sveikata nėra duotybė“, – sako E. Rudelienė.

Atsižvelgdami į tai, liberalai sieks plačiai ir populiariai informuoti visuomenę, kur ir kokios sveikatos patikros atliekamos, didelį dėmesį skirs vaikų švietimui, spręs paciento vaidmens ir atsakomybių sveikatos sistemoje klausimus.

„Turi būti peržiūrėtas santykis su sveikatos priežiūros specialistais, įstaigomis, vaistininkais bei vaistinėmis, sutvarkyta sveikatos priežiūros paslaugų kainodara, priemokos, sudarytos sąlygos naudoti savanoriško draudimo lėšomis kartu su PSDF lėšomis, o taip pat įvestas ir alternatyvus sveikatos draudimas, padedantis pašalinti neigiamus sveikatos sistemos finansavimo reiškinius“, – užbaigia Liberalų sąjūdžio pirmininkės pavaduoja E. Rudelienė.

https://www.facebook.com/liberalai/videos/351095432554267