lyderis

Jonas Liesys

Jonas Liesys

Seimo pirmininko pavaduotojas, Seimo narys, Trakų skyriaus narys
Užduok klausimą

Gimė 1952 m. vasario 24 d. Lietuvis.
1970 m. baigė Giedraičių vidurinę mokyklą.
1978 m. Kauno kultūros institute įgijo fizinio auklėjimo dėstytojo specialybę.
2004 m. suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
1973–2008 m. dirbo kūno kultūros mokytoju Trakų rajono Rūdiškių vidurinėje mokykloje.
1988–2008 m. ėjo Rūdiškių vidurinės mokyklos direktoriaus pareigas.
Nuo 2008 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys; Seimo Švietimo ir kultūros komiteto narys; Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo ir senato narių Asamblėjoje pirmininko pavaduotojas. 2008–2011 m. – Lietuvos Respublikos Seimo Narkomanijos prevencijos komisijos narys. Nuo 2011-2012 m. Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas.

Nuo 2014 m. Trakų rajono savivaldybės Administracijos direktorius.
Dalyvavo įvairiuose seminaruose:
2002 m. kovo 12–15 d. Pedagogų profesinės raidos centre rengtuose seminaruose „Suaugusių kitakalbių valstybinės kalbos mokymas“, „Mokome ir mokomės: patirtis – ieškojimai – perspektyvos“;
2002 m. vasario 27 d. Trakų rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Švietimo centre rengtame seminare „Ugdymo veiklos ir ugdymo turinio planavimas“;
2003 m. gruodžio 16 d. Trakų rajono Pedagogų švietimo centre rengtame seminare „Mokomės vidaus audito metodikos“;
2003 m. gruodžio 4 d. Trakų rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Švietimo centre rengtame seminare „Vadovų veikla ir efektyvus valdymas“;
2003 m. spalio 29 d. Trakų rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Švietimo centre rengtame seminare „Vadovavimo kultūra“;
2004 m. kovo 17 d. Trakų rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Švietimo centre rengtame seminare „Ugdymo turinio modernizavimas“;
2004 m. sausio 28 d. Trakų rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Švietimo centre rengtame seminare „Švietimo įstaigos strategijos rengimo procesas“;
2005 m. sausio 18 d. Trakų rajono Pedagogų švietimo centre rengtame seminare „Respublikos pedagogų patirtis profesinės raidos centre“;
2005 m. sausio 26 d. Trakų rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje Švietimo centre rengtame seminare „Švietimo įstaigos vadyba“;
2006 m. sausio 18 d. Trakų rajono Pedagogų švietimo centre rengtame seminare „Bendrojo ugdymo problemos ir naujų ugdymo tikslų taksonomija“.
Lietuvių kalba – gimtoji. Rusų kalbą moka labai gerai. Lenkų kalba – tik šnekamoji. Vokiečių kalbos – pagrindai.
Vedęs. Žmona – Meilutė Liesienė. Turi du vaikus: dukterį Jolitą ir sūnų Audrių.