fbpx

Programos preambulė

Liberalai gina individualią laisvę, toleranciją ir pasisako už nešališką – visus lygiai traktuojančią – politinę valdžią. Dabartinėje Lietuvoje tai reiškia laisvę gyventi pagal savo įsitikinimus, įvairių požiūrių toleranciją ir privilegijų visose visuomenės srityse naikinimą.  Rūpestis individu nereiškia, kad liberalai nesuvokia bendrojo gėrio prasmės. Lietuvoje reikalinga laisvu piliečių dalyvavimu ir rūpesčiu bendrais reikalais grindžiama visuomenė. Savivalda Lietuvoje vis dar nėra suvokiama kaip vertybė, o piliečių įsitraukimas į sprendimų priėmimą turėtų  būti žymiai didesnis. Savo laisvę ir gerovę turi kurti pati visuomenė, atsižvelgdama į jos narių siekius, interesus ir reikalavimus.

Lietuvos visuomenė apraizgyta smulkmeniškų, biurokratinių reguliavimų ir taisyklių tinklu, o, prisidengus susirūpinimu dėl saugumo, bandoma užkrauti nesavarankiškumo ir baimės jungą. Kai piliečiai nustoja rūpintis savo laisve, valdžia ima vis labiau reguliuoti, drausti, skirstyti, sekti, meluoti ir bukinti. Lietuvos valstybėje norėtųsi daugiau respublikos, kai valdžia – iš žmonių, per žmones ir už žmones. Valstybė yra ne valdžios, o piliečių. Jie sugeba nuspręsti, kokias gėrybes turi puoselėti, ir sugeba prireikus apginti savo teises. Būtina įtvirtinti už savo teises kovojančių ir visuomenės reikaluose dalyvaujančių piliečių liberalizmą. Brandi liberali valstybė pirmiausiai turi būti gyvybinga, save valdančių piliečių visuomenė.

Mes ateiname kurti Galimybių Lietuvos, kurioje kiekvienas turi šansą visavertiškai gyventi. Galimybių Lietuvos vizijoje išskiriame keletą svarbių elementų, be kurių negalėsime užtikrinti tvirto šalies veikimo. Švietimas ir mokslas, kas yra ne tik valstybės ateitis, bet ir visuomenės pagrindas. Sudarysime galimybes ugdyti žmogų, pasirengusį laisvei ir gebantį ją realizuoti. Kursime sveiką sveikatos apsaugos sistemą, kuri būtų orientuota į pacientą ir visada pasiruošusi jam padėti. Galimybių Lietuva – tai inovatyvi ir žalia, gamtai draugiška šalis. Lietuva ne tik turi žengti koja kojon su Žaliuoju kursu, tačiau inovacijos žiedinėje ekonomikoje turi tapti Lietuvos sėkmės garantu užtikrinant lyderio pozicijas visame pasaulyje. Apgintos žmogaus teisės – tai saugios valstybės garantas, todėl auginsime pagarbą žmonių skirtumams.

Galimybių Lietuva – tai savarankiškas ir kuriantis žmogus, kuris pasitiki savo valstybe, nes valstybė pasitiki juo ir sudaro sąlygas veikti. Mes, liberalai, ateiname kurti Galimybių Lietuvą, kurioje iššūkius keičiame naujomis galimybėmis, leidžiančiomis kurti, mokytis ir oriai gyventi!

Liberalų sąjūdžio programos pristatymo gairės