fbpx

Renginys

Švietimo ir mokslo komitetas

Švietimo ir mokslo komiteto posėdis

Nuotolinis posėdis

sausio 5, 2021

18:00

Preliminari posėdžio darbotvarkė:
18.00 – 18.05 Posėdžio darbotvarkės pristatymas ir tvirtinimas
18.05 – 18.40 Seimo Ateities komiteto veiklos vizija ir LRLS Švietimo ir mokslo komiteto bendradarbiavimo su Seimu galimybės. Pranešėjas Raimundas Lopata
18.40 – 19.20 XVIII Vyriausybės programos švietimo ir mokslo dalies aptarimas ir diskusija
19.20 – 19.30 Kiti klausimai

Renginių kalendorius 2022

Renginių šia data nerasta