fbpx

Renginys

XIII Liberalų sąjūdžio suvažiavimas

XIII-asis Liberalų sąjūdžio Suvažiavimas

Karaimų g. 53, Trakai

rugsėjo 18, 2021

11:00

Suvažiavime perrinkta Partijos pirmininkė – ja tapo Viktorija Čmilytė- Nielsen.

Balsavimo rezultatai ČIA. 

 

Liberalų sąjūdžio XIII-ojo Suvažiavimo atidarymas 

Vieta: Karaimų g. 53, priešais Trakų pilį.

Pradžia 11:00 val.

11:00 Lietuvos Respublikos himnas

11:10 LRLS Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen sveikinimas

11:20 – 12:20 Svečių sveikinimai:

  • Premjerė Ingrida Šimonytė;
  • Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė;
  • LSDP pirmininkės pavaduotojas Darius Razmislevičius;
  • Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius;
  • Europos Parlamento narys, liberalios krypties partijas vienijančio aljanso „Alde“ pirmininkas Ilhan Kyuchyuk;
  • Buvęs Slovėnijos Premjeras Marjan Šarek;
  • „Réformateur“ judėjimo pirmininkas ir Belgijos Senato narys Georges-Louis Bouchez.
  • Liberalaus jaunimo Valdybos narys Vitold Dvorak;
  • Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Šatevičius.

12:20 Muzikinis kūrinys

 

XIII-asis Suvažiavimas

Vieta: Užtrakio g. 15, Trakai, Restorane „Fransua Terasa“.

Suvažiavimo darbotvarkės projektas

13:00 – 14:00 Suvažiavimo dalyvių ir svečių registracija.

14:00 – 14:05 Suvažiavimo pirmininkų ir darbotvarkės tvirtinimas.

14:05 – 14:10 Mandatų, balsų skaičiavimo komisijų bei sekretoriato tvirtinimas.

14:10 – 14:20 Partijos pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen ataskaita apie jos, Partijos tarybos ir
valdybos veiklą.

14:20 – 14:30 Kontrolės komisijos išvada dėl Partijos ūkinės ir finansinės veiklos.

14:30 – 14:35 Mandatų komisijos pranešimas.

14:35 – 14:45 Suvažiavimo darbo reglamento pakeitimo projekto pristatymas ir tvirtinimas.

14:45 – 15:00 Partijos įstatų pakeitimų projekto pristatymas ir tvirtinimas.

15:00 – 15:20 Kandidatų į Partijos pirmininkus Andriaus Bagdono ir Viktorijos Čmilytės-Nielsen
pasisakymai.

15:20 – 16:00 Pertrauka.

16:00 Elektroninio balsavimo renkant Partijos pirmininką pabaiga.

16:00 – 16:10 Partijos pirmininko rinkimų rezultatų paskelbimas ir tvirtinimas.

16:10 – 16:20 Išrinktojo Partijos pirmininko žodis.

16:20 – 17:10 Kandidatų į Partijos valdybos narius prisistatymas.

17:10 – 17:20 Kandidatų į Partijos etikos ir skaidrumo komisijos narius prisistatymas.

17:20 – 17:30 Kandidatų į Partijos kontrolės komisijos narius prisistatymas.

17:30 – 18:00 Partijos valdybos, etikos ir skaidrumo bei kontrolės komisijų narių rinkimai (slaptas
elektroninis balsavimas).

18:00 – 18:10 Partijos valdybos, etikos ir skaidrumo bei kontrolės komisijų narių rinkimų rezultatų
paskelbimas ir tvirtinimas.

18:10 – 18:15 Partijos pirmininko pavaduotojų kandidatūrų teikimas ir tvirtinimas.

18:15 – 18:20 Partijos pirmininko pirmojo pavaduotojo kandidatūros teikimas ir tvirtinimas.

18:20 – 18:30 Kiti klausimai ir pasisakymai.

18:30 Suvažiavimo uždarymas

Atkreipiame dėmesį, kad Suvažiavimo dalyviai turi turėti galiojantį Galimybių pasą ar kitą jam prilygintą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytą dokumentą.

 

Po Partijos suvažiavimo kviečiame delegatus palydėti saulę pasiplaukiojant laivu Galvės ežere. Skyrių pirmininkus kviečiame registruoti skyrių narių skaičių, kas planuojate plaukti laivu. 

Registracija ČIA. 

 

Partijos pirmininko rinkimai visuotiniu Partijos narių balsavimo būdu elektroninėje erdvėje pradedami vykdyti 2021 m. rugsėjo 16 d. 9 val. ir baigiami 2021 m. rugsėjo 18 d. Partijos suvažiavimo darbotvarkėje numatytu metu.

 

Informacija Liberalų sąjūdžio atstovams: 

Partijos skyrių prašome iki 2021 d. rugsėjo 10 d. sušaukti visuotinius skyrių narių susirinkimus, kuriuose būtų išrinkti delegatai į XIII-ąjį LS Suvažiavimą.

Iki 2021 m. rugsėjo 10 d. pateikti delegatų sąrašus Partijos sekretoriatui el. paštu: info@liberalai.lt.

Kviečiame keltis arba kelti kandidatus į: Partijos Valdybą, į Etikos ir skaidrumo komisiją, į Kontrolės komisiją.

Kandidatų registracijos anketa ČIA. 

 

Kandidatai į: Partijos valdybą, Etikos ir skaidrumo komisiją, Kontrolės komisiją. (Kandidatų sąrašas nuolat atnaujinamas).

Kandidatai į Valdybą

Kandidatai į Kontrolės komisiją

Kandidatai į Etikos ir skaidrumo komisiją

 

Daugiau informacijos apie XIII-ąjį Suvažiavimą: info@liberalai.lt

 

Suvažiavimo savanoriškas dalyvio mokestis – 10 Eur. 

 

Renginių kalendorius 2021

Renginių šia data nerasta

Gruodis 1
17:45

Šiaulių skyriaus visuotinis susirinkimas

Šiaulių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 263, Šiauliai)
Gruodis 6
18:30

Programos priežiūros tarybos posėdis

Nuotolinis
Gruodis 7
18:00

Kultūros komiteto posėdis

Nuotolinis
Gruodis 7
19:00

Kontrolės komisijos posėdis

Nuotolinis
Gruodis 10
20:00

Kalėdinė boulingo taurė

Vilniaus AKROPOLIS (Ozo g. 25)
Gruodis 13
18:00

Klaipėdos regiono koordinacinės tarybos posėdis

Nuotolinis
Gruodis 14
19:00

Kauno rajono skyriaus tarybos posėdis

Nuotolinis
Gruodis 15
18:00

Kauno m. skyriaus tarybos posėdis

Nuotolinis