fbpx

Renginys

visuotinis susirinkimas

Molėtų skyriaus visuotinis susirinkimas

Vila Kelmynė patalpose adresu: Molėtai, Luokesos s. Kanapelkos km. Sporto g. 64

balandžio 13, 2022

18:00

Susirinkimo darbotvarkė :
1. Politinių aktualijų aptarimas
2. Delegatų į Partijos suvažiavimą rinkimas
3. Kiti klausimai.