fbpx

I. Žmogui ir aplinkai draugiška infrastruktūra

  • Veikliems žmonėms reikia šiuolaikiškos ir jų gyvenimo būdui pritaikytos gyvenamosios aplinkos. Sieksime, kad ji būtų patogi, parengta pagal gyventojų įpročius, maršrutus, gyvenimo ritmą, kviečianti žmones į miesto ar rajono žaliąsias erdves, praturtinanti jų gyvenimo kokybę, leidžianti sutaupyti ne tik laiką, bet ir mažinanti išlaidas.
  • Dirbsime remdamiesi atsakingo planavimo principais – gyventojai ir bendruomenės bus įtraukti į infrastruktūros projektų planavimą, taip išvengiant nelogiškų sprendimų ir kuriant patogesnį susisiekimą gyventojams.
  • Investuosime į žaliąjį sektorių, darnų judumą, viešojo transporto kokybės gerinimą, žalinimą bei prieinamumo didinimą, elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtrą, alternatyvių transporto priemonių naudojimo skatinimą.
  • Gaminant energiją iš atsinaujinančių šaltinių savo rajone savivaldybėse sieksime užtikrinti energetinę nepriklausomybę.
  • Spartinsime renovacijos procesus, kurie leis sutaupyti gyventojų lėšas, mažinti išteklių suvartojimą bei kurti galimybes verslui.