fbpx

Teismas nutraukė Plungės rajono merui Audriui Klišoniui iškeltą bylą

  • Liberalai.lt
  • liepos 22, 2021
  • Aktualijos
Audrius Klišonis

Vakar teismo sprendimu nutraukta byla dėl Plungės rajono mero, liberalo Audriaus Klišonio veiksmų. „Teismas praktiškai nenagrinėjo bylos – pasakė, kad byla yra „tuščia“, joje nėra jokių įrodymų, jokių faktų, padaryta visa eilė procedūrinių pažeidimų, o sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas. Tikrai džiaugiuosi, kad Lietuvos teisėsauga per Nepriklausomybės laikotarpį yra pasikeitusi ir žiūri į esmę, o ne į pinigus“, – kalbėjo A. Klišonis.

A. Klišonis pabrėžė, kad teismui nepadarė įspūdžio nei tai, kad kaltintojus gynė viena stipriausių ir brangiausiai apmokamų advokatų kontorų Lietuvoje, nei kad prieš jį parašą dėjo vienas iš turtingiausių Lietuvos politikų. „Teismas priėmė sprendimą, vadovaudamasis pateikta medžiaga ir išnagrinėjęs jos esmę. Todėl džiaugiuosi priimtu sprendimu ir dar kartą noriu pasakyti žmonėms ir paraginti: jeigu Jūs jaučiatės neteisėtai spaudžiami, netylėkite – piniginės svoris teisiniuose dalykuose įtakos nebedaro, ir tuo labai džiaugiuosi“, – sakė A. Klišonis.

Plungės rajono meras taip pat pridūrė, kad už visų šių kaltinimų aiškiai matyti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų interesas. „Kai kuriose savivaldybėse, kuriose konservatoriai yra praradę įtaką, tokiose kaip Plungė, Kretinga, Klaipėdos rajonas, ruošiantis artėjantiems savivaldos rinkimams yra daromi tam tikri veiksmai. Manau, kad Tėvynės sąjunga, kaip didelė partija, bando daryti spaudimą ir tokiais būdais „susigrąžinti“ prarastas savivaldybes prieš rinkimus“, – teigė A. Klišonis.

2020 m. gruodžio 22 d. dalis Plungės rajono tarybos narių, priklausančių Tėvynės sąjungai, Valstiečių ir žaliųjų sąjungai bei visuomeniniam rinkimui komitetui „Vieninga Plungė“, pareiškė įtarimus, kad A. Kli­šo­nis su­laužė Ta­ry­bos na­rio prie­saiką ir ne­vykdė sa­vo įga­lio­jimų. A. Kli­šo­niui mes­tiems įta­ri­mams iš­tir­ti 2021 m. vasario viduryje buvo su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, kurios net 5 iš 7 narių buvo tie patys kaltinimus pateikę tarybos nariai. 2021 m. ba­land­žio 27 d. komisija kons­ta­ta­vo, kad yra pa­grin­do kreip­tis į teismą su pra­šy­mu pa­teik­ti iš­vadą, ar me­ras su­laužė prie­saiką ir (ar­ba) ne­vykdė sa­vo įga­lio­jimų. Teisininkai visą šią istoriją vertino nešališkai. Skandalą, kurio metu buvo iškilusi grėsmė A. Klišoniui netekti savo posto, politikas nuo pat pradžių vadino tuščiu politikavimu, neturinčiu jokio pagrindo.