fbpx

Seimas apjungė už daugiabučių renovaciją atsakingas agentūras

  • Liberalai.lt
  • birželio 23, 2021
  • Aktualijos
Simonas Gentvilas

Šiandien Seimas pritarė liberalo Aplinkos ministro Simono Gentvilo pateiktoms Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti įstatymo pataisoms. Pagal naujai priimtą įstatymą apjungiamos dvi ministerijai pavaldžios ir iš esmės tokias pat funkcijas atliekančios įstaigos – Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) ir Būsto energijos taupymo agentūra (BETA), – sutelkiant pastatų renovacijos kompetencijas vienoje vietoje. Pataisomis numatoma, kad valstybinę daugiabučių namų modernizavimo programą administruotų APVA. Likvidavus BETA, jos buvusiems darbuotojams darbo vietas pasiūlys APVA.

„Įstaigos reformuojamos siekiant spartinti pastatų renovacijos procesą ir taupyti valstybės lėšas. Šiuo metu 2 ministerijos agentūros vykdo persidengiančias viešųjų institucijų funkcijas – viešųjų ir gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo koordinavimo ir paramos skirstymo. Be to, tai padės įgyvendinti europinę „Renovacijos bangos“ iniciatyvą ir pasiekti, kad pastatai Lietuvoje energiją vartotų ypač taupiai ir nebepriklausytų nuo iškastinio kuro“, – teigė S. Gentvilas.

Naujas kompetencijų centras bus atsakingas už Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo programos įgyvendinimą bei administravimą ir veiks „vieno langelio“ principu. Jis koordinuos ir valdys tiek energiniam efektyvumui didinti, tiek klimato kaitai švelninti skirtas finansines paramos priemones.

Pavasarį patvirtintoje Lietuvos ilgalaikėje pastatų renovacijos strategijoje konstatuota, kad pastatų renovacijos procesas išskaidytas, neturi aiškaus lyderio, vieningos koordinavimo sistemos, o decentralizuotos paramos administravimo lėšos ir žmogiškieji ištekliai panaudojami neefektyviai. Iki šiol tiek viešųjų pastatų, tiek daugiabučių modernizavimą administravusios Būsto energijos taupymo valdymo agentūros funkcijos mokesčių mokėtojams kainavo apie 1 mln. eurų per metus.

„Resursų valstybėje turime mažai, todėl reikia optimaliai juos naudoti ir ieškoti būdų, kaip galima su tais pačiais žmonėmis nuveikti dvigubai daugiau“, – sakė Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijai atstovaujantis S. Gentvilas.

Pasiūlymui pritarė 69 parlamentarai, prieš buvo 0, susilaikė 1.