fbpx

R. Lopata: rastas politinis konsensusas dėl Konstitucijos pataisos, kuria būtų įgyvendintas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas

  • Liberalai.lt
  • gegužės 28, 2021
  • Aktualijos
raimundas lopata

Lietuvai jau 10 metų nevykdant Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimo Pakso byloje, Ateities komitetui, veikiančiam kaip politinio lygmens, tame tarpe ir dėl konstitucinių pataisų, diskusijų platformai, pavyko sutelkti frakcijų atstovus ir rasti konsensusą dėl EŽTT sprendimą įgyvendinančių Konstitucijos pataisų, kurios galėtų turėti politinį palaikymą Seime,

Seimo frakcijoms aptarus visuomeniškai aktyvių konstitucinės teisės ekspertų suformuluotus 2 galimus Konstitucijos 74 straipsnio 2 dalies variantus, rastas bendras konsensusas dėl konkrečios formuluotės:

„Asmuo, kurį Seimas už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, gali užimti Konstitucijoje nurodytas pareigas, kurių ėjimo pradžia pagal Konstituciją yra susieta su Konstitucijoje numatytos priesaikos davimu, kai nuo Seimo sprendimo, kuriuo asmuo buvo pašalintas iš užimamų pareigų ar panaikintas jo Seimo nario mandatas, praėjo ne mažiau kaip dešimt metų“.

Įgyvendinus antrąjį Konstitucinių pokyčių plano etapą, liko paskutinis ir svarbiausiasis lygmuo – suformuluotų konstitucinių pataisų svarstymas Seime pagal Seimo statuto nustatytas procedūras.

Kovo 5 d. Ateities komiteto posėdyje Seimo Ateities komiteto pirmininkas Raimundas Lopata, atsižvelgdamas į tai, kad Konstitucijos pataisoms priimti yra reikalingas labai platus politinis palaikymas, o Ateities komitetas, būdamas sudarytas iš visų Seime veikiančių frakcijų atstovų veikia kaip plati politinių diskusijų platforma, aptarė galimų konstitucinių pokyčių preliminarų veiksmų planą. Šio plano pirmasis lygmuo – visuomeniškai aktyvių konstitucinės teisės ekspertų subūrimas į ekspertų grupę, kurioje aktyviai diskutuojama dėl Konstitucijos pataisų turinio. Antrasis – formuluočių gryninimo ir konsensuso paieškos – etapas, kuriame veikia Ateities komitetas, kaip politinio lygmens diskusijų platforma. Ekspertams pateikus konkrečius keistinų konstitucinių normų pasiūlymus, diskusijos perkeliamos į politinį lygmenį, įtraukiant ir Seimo frakcijas. Paskutinis lygmuo – suformuluotų konstitucinių pataisų svarstymas ir priėmimas Seime.