fbpx

Po reformos mokinių pasiekimus vertinsime ne dėl statistikos, o pačių mokinių

  • Liberalai.lt
  • gruodžio 22, 2022
  • Aktualijos
Edita Rudelienė

Ketvirtadienį Seimui priėmus Švietimo ir susijusių įstatymų pataisų paketą, mokinių pasiekimai bus vertinami atidžiau įvairiame amžiuje, o gaunantiems prastesnius mokymosi rezultatus mokykla užtikrins kokybiškesnę švietimo pagalbą. Švietimo ir mokslo komiteto narės liberalės Editos Rudelienės pastebėjimu, šios reformos ypatybė – sudaryti sąlygas mokiniui nuolat stebėti savo pažangą ir susidūrus su sunkumais nelikti atstumtiems.

Reformos siūloma naujovė – tai privalomas pasiekimų patikrinimas baigiant 4 ir 8 klases, taip pat slenkstinis pasiekimų patikrinimas 10 klasėje. „Ištisus metus stebėjome vis smunkančio mokinių pasiekimų lygio statistiką. Po reformos mokykla nebesitaikstys su faktu, kad vaikams nesiseka mokytis. Nuoseklus mokymosi rezultatų stebėjimas leis planuoti, kokią pagalbą mokiniui galima pasiūlyti vėlesnėse klasėse“, – sako E. Rudelienė.

Mokiniui 10 klasėje, per pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą gavus 4 balus arba mažiau, gali būti pasiūlyta rinktis profesinį mokymą. „Kitaip sakant, po ilgų metų stebėsenos 10 klasė turėtų parodyti, kas labiausiai tinka mokiniui – jis geriau žinos, ko iš tikrųjų nori ir kam yra gabus. Tokiu atveju turėtų laimėti visi: pradės augti mokinių pasiekimų rezultatai, sutvirtės profesinis karjeros ugdymas, galų gale didės ir aukštojo mokslo vertė“, – sako Seimo narė.

Ketvirtadienį už šios švietimo reformos pagrininio įstatymo pataisas balsavo 103 Seimo nariai, 5 buvo prieš, 18 susilaikė.