fbpx

Liberalų sąjūdžio Taryba patvirtino partijos deklaraciją ir Seimo rinkimų sąrašo reitingavimo tvarką

  • Liberalai.lt
  • gruodžio 7, 2019
  • Aktualijos
Vikorija Čmilytė-Nielsen

Šeštadienį posėdžiavusi liberalų Taryba patvirtino partijos deklaraciją dėl socialinės atskirties mažinimo, regioninės politikos ir švietimo stiprinimo, taip pat – kandidatų į Seimo narius sąrašo reitingavimo tvarką.

Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sveikinimo kalboje konstatavo, kad liberalai šiandien yra geroje startinėje pozicijoje: rinkėjų pasitikėjimas Liberalų sąjūdžiu stabiliai kyla – už partiją šiuo metu balsuotų apie 8 proc. rinkimuose dalyvauti planuojančių žmonių.

„Tikiu, kad šis skaičius – ne galutinis. Matome, kas šiandien vyksta nacionalinėje politikoje. Joje labiausiai trūksta racionalumo, ilgalaikės strategijos ir blaivaus proto. Mūsų pasirinkta kryptis – Galimybių Lietuva. Tai autentiškas, liberalus atsakas į gerovės valstybės iššūkį. Galimybės yra tai, kas gimdo iniciatyvą, leidžia kiekvienam siekti tiek savosios gerovės, tiek ir bendrojo gėrio. Išlaisvinę iniciatyvą, garantavę lygias galimybes ją įgyvendinti, suradę ir įtvirtinę teisingą individo, visuomenės ir valstybės santykį, pasieksime išties realios gerovės. Tai mūsų, liberalų misija“, - akcentavo V. Čmilytė-Nielsen.

Patvirtinta nauja kandidatų į Seimą sąrašo reitingavimo tvarka – vyks visuotinis partijos narių balsavimas

Seimo rinkimuose keliamų kandidatų abėcėlinis sąrašas bus reitinguojamas visuotiniu elektroniniu partijos narių balsavimu. Partijos pirmininkė, jai sutikus, nebus reitinguojama ir partijos tarybos tvirtinamame Seimo daugiamandatėje rinkimų apygardoje keliamų kandidatų sąraše bus įrašoma pirmuoju numeriu.

„Iki sausio 17 d. lauksime iš skyrių kandidatų, tuomet Valdyba sudarinės kandidatų sąrašą ir skelbs reitingavimo laiką. Kiekvienas reitinguoti galintis partijos narys turės 30 vienodų reitingo balsų, kuriuos po vieną paskirstyti savo favoritams. Reitingavimo rezultatai bus fiksuojami Valdybos posėdžio metu, o partijos Taryba nustatys kandidatų sąrašą ir jį tvirtins“, - aptariamą klausimą reziumavo partijos atsakingasis sekretorius Dainius Petravičius.

Pagrindinis švietimo tikslas: (iš)ugdyti žmogų, pasirengusį laisvei

Siekiant šio tikslo įgyvendinimo, visuose švietimo lygmenyse ir visose ugdymo(si) veiklose liberalai kelia tris pagrindinius siekinius: įvairovę, laisvę veikti ir galimybes kiekvienam.

„Kiekvienas vaikas ir suaugusysis turi turėti galimybę mokytis kartu su kitais, nepriklausomai nuo jo tautybės, rasės, negalios, lyties, tikėjimo, socialinės grupės, ankstesnės mokymosi patirties. Besimokantieji turi būti skatinami nebijoti klaidų, nes be jų nėra įmanoma asmens sėkmė ir inovacinių kompetencijų plėtotė. Manome, kad kiekvieno žmogaus potencialą geriausiai galima atskleisti tik vadovaujantis holistiniu požiūriu, kad svarbios yra ne tik žinios, bet ir fizinis, emocinis, socialinis ugdymas“, - sakė S. Gentvilas.

Liberalai sieks, kad Lietuvos švietimo sistema būtų orientuota į sėkmingo žmogaus ugdymą, nes asmens sėkmė – tai prielaida kurti įsipareigojimu ir atsakomybe grįstą laisvų žmonių visuomenę.

Socialinės atskirties problemas liberalai siūlo spręsti pasitelkiant socialines investicijas

Seimo narys Simonas Gentvilas, pristatydamas partijos deklaracijos dėl socialinės atskirties mažinimo dalį siūlė problemas spręsti pasitelkiant socialines investicijas, kurios sudarytų lygias galimybes visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties.

„Labai svarbu didinti socialinės rūpybos efektyvumą, šios paslaugos teikimą perduodant nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, valstybės institucijoms paliekant tik priežiūros funkcijas. Dėl besikeičiančių ekonomikos tendencijų bei gerėjančios gyvenimo kokybės, liberalai siūlo įgyvendinti dviejų karjerų principą visuomenėje. Tokiu atveju specialybės keitimas vidutiniame amžiuje būtų ne išimtis, o taisyklė“, - teigė S. Gentvilas.

Senstančios visuomenės problemą liberalai siūlo spręsti proaktyviu imigracijos į Lietuvą skatinimu, siekiant senstančios visuomenės integravimo ir įveiklinimo šalyje. Liberalai taip pat siūlo senjorų ekonominio aktyvumo skatinimo sistemą, skatinti Lietuvos gyventojus savarankiškai investuoti į ateitį, atsisakyti Lietuvos, kaip pigios darbo jėgos šalies įvaizdžio ir skatinti žmones daugiau uždirbti, o ne išleisti.

Regioninė politika: būtina skatinti savivaldybes identifikuoti bendrą siektiną regioninį rodiklį

Liberalai neabejoja, kad būtina skatinti ir plėtoti tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą, kurį reikia aiškiai reglamentuoti atitinkamuose teisės aktuose.

„Tam, kad būtų užtikrintas svaraus ir reikšmingo regioninio lygmens vieneto egzistavimas, reikalingas esamos regionų plėtros tarybos institucinis stiprinimas. Taip pat, perduoti savivaldybėms žemėtvarkos klausimų sprendimą, pertvarkant Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, reorganizuoti Užimtumo tarnybas, jų funkcijas perduoti rajonų savivaldybėms, gerinti infrastruktūrą, kuri mažintų atotrūkį tarp kaimo ir miesto. Būtina, kad centrinė valdžia numatytų aiškias finansavimo taisykles projektų, kurie skatina darbo vietų kūrimą regionuose, finansavimui“, - įsitikinęs S. Gentvilas.