fbpx

Liberalų sąjūdis: Ukraina privalo tapti viena mūsų – ES ir NATO nare

  • Liberalai.lt
  • kovo 19, 2022
  • Aktualijos
Viktorija Čmilytė-Nielsen

Šiandien susirinkusi Liberalų sąjūdžio Taryba svarstė ne tik aktualius partijos klausimus – viena svarbiausių temų buvo Putino karas Ukrainoje. Posėdžio metu liberalai priėmė rezoliuciją „Dėl Rusijos ir Baltarusijos agresijos prieš Ukrainą“, kuria reglamentuojamas Rusijos Federacijos ir de facto kare dalyvaujančios Baltarusijos veiksmų pasmerkimas bei kreipimasis į ES ir NATO valstybių narių parlamentus.

Liberalų sąjūdis pabrėžia, jog šią karinę agresiją prieš Ukrainos valstybę vykdančios šalys neturi teisės nei nuversti teisėtai išrinktos Ukrainos valdžios, nei okupuoti jos teritorijos griaunant visos Europos saugumo sistemą. Ši rezoliucija parengta remiantis Jungtinių Tautų Chartijoje įtvirtintais įsipareigojimais bei tarptautinės teisės principais, kuriais palaikoma tarptautinė taika. Chartijoje nustatoma, jog kėsintis į bet kurios kitos valstybės teritorinį integralumą bei politinį suverenumą yra draudžiama, o tarptautinių ginčų sprendimas privalo būti grindžiamas taikiomis priemonėmis.

Nesilaikydama prisiimtų įsipareigojimų, Rusijos Federacija jau grubiai pažeidė Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos baigiamąjį aktą, Budapešto memorandumą, Ukrainos ir Rusijos Federacijos draugystės, bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį bei kitus tarptautinės teisės aktus. Todėl, Liberalų sąjūdis kviečia smerkti Rusijos veiksmus ir išreikšti besąlygišką paramą Ukrainos suverenitetui, nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui ir Ukrainos karinių pajėgų bei gyventojų ryžtui ginti savo šalį.

Liberalų sąjūdis prabrėžia, jog Rusijos Federacija nuosekliai vykdo agresyvią ekspansinę politiką. Dar 2014 m. vasario – kovo mėnesiais Rusija įsiveržė į Ukrainos teritoriją ir aneksavo Krymo pusiasalį fiktyviu referendumu, paskelbdama šią teritoriją Rusijos Federacijos dalimi. Taip pat, 2014 m. balandžio mėnesį Rusijos karinės pajėgos įsiveržė į Ukrainos Donecko ir Luhansko regionus bei ginklavo separatistus ir skleidžiant dezinformaciją kurstė konfliktą. 2022 m. vasario 21 d. Rusija nepriklausomomis pripažino neteisėtai pasiskelbusias Luhansko bei Donecko Liaudies Respublikas. Nuo 2021 m. Rusija prie Ukrainos sienų sutelkė itin gausias ginkluotąsias pajėgas ir nepaisė tarptautinės bendruomenės kvietimų nenaudoti karinės jėgos. Palaikoma Baltarusijos 2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją į taikią ir suverenią Ukrainos valstybę naudodama nepateisinamą ir neišprovokuotą agresiją prieš civilius Ukrainos gyventojus, vykdydama karo nusikaltimus. Rusija taip pat yra okupavusi dalį Moldovos, Sakartvelo ir šiuo metu siekia okupuoti visą Ukrainos teritoriją, taigi – pakeisti teisėtai ir demokratiškai išrinktą Ukrainos valdžią bei įgyvendinti laipsnišką Baltarusijos aneksiją.

Šia rezoliucija Liberalų sąjūdis kviečia ES valstybes nares ir ES Vadovų Tarybą imtis tarptautinės lyderystės ir suburti visas demokratinio pasaulio valstybes teikti paramą Ukrainai. Rezoliucijoje raginama Ukrainai nedelsiant suteikti Europos sąjungos šalies kandidatės statusą ir pradėti procesus, vedančius į jos narystės NATO veiksmų plano patvirtinimą. Ši valstybė rodo didžiulį norą ir potencialą tapti ES ir NATO dalimi ir jau kreipėsi oficialiu prašymu. Volodimyro Zelenskio partija „Sluha narodu“ taip pat jau žengė rimtus žingsnius Europos politinėje arenoje tapdama liberalų ir demokratų aljanso už Europą (ALDE) asocijuota nare.

Liberalų sąjūdžio rezoliucijoje taip pat įtvirtinamas kreipimasis suteikti karinę, ekonominę, politinę, humanitarinę ir teisinę pagalbą; kuo sparčiau priimti Ukrainos karo pabėgėlius į Europos  valstybės; visapusiškai užtikrinti saugumą Ukrainos atominių elektrinių zonose bei JT šalims narėms imtis veiksmų dėl neskraidymo zonos virš Ukrainos paskelbimo.

Šiuo dokumentu Liberalų sąjūdis ragina įvesti plataus masto sankcijas Rusijos ir Baltarusijos režimams, sustabdant Rusijos narystę ESBO, PPO bei JT specialiosiose institucijose. Skatinama pašalinti Rusiją ir jos subjektus iš visų tarptautinių sporto, mokslo ir kultūros organizacijų bei maksimaliai izoliuoti Rusijos politines, verslo, mokslo, kultūros ir sporto organizacijas. Taip pat, dokumente siūloma taikyti apribojimus sankcionuotam Rusijos valdžios atstovų ir privačių asmenų bei kompanijų turtui, laikomam ar registruotam ES ir NATO šalyse. Liberalai taip pat ragina tarptautines verslo kompanijas kuo greičiau stabdyti savo veiklą Rusijoje ir bendradarbiavimo projektus su Rusijos kompanijomis.

Rezoliucija kviečiama spartinti ES energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos procesus jau šiemet dviem trečdaliais sumažinant energetinių resursų importą iš Rusijos ir stabdant Rusijos energetinių kompanijų vykdomus projektus ES.

Liberalų sąjūdis skatina tokių normų šių valstybių atžvilgiu laikytis tol, kol visi Rusijos Federacijos kariai bus išvesti iš suverenių Ukrainos, Sakartvelo, Moldovos ir Baltarusijos teritorijų, o Rusijoje ir Baltarusijoje įvyks skaidrūs ir sąžiningi, tarptautinius standartus atitinkantys rinkimai.