fbpx

Liberalų sąjūdis pateikė savo siūlymus koalicijos sutarčiai

 • Liberalai.lt
 • spalio 29, 2020
 • Aktualijos
Viktorija Čmilytė-Nielsen

Prasidėjo valdančiosios koalicijos derybos. Šįryt būsimos koalicijos partnerės apsikeitė pasiūlymais koalicijos sutarčiai.

Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen išsiųstame dokumente išskirtos 8 sritys, kurioms teikiame konkrečius siūlymus. Žinoma, tai tik dalis mūsų planuojamų darbų, detalesni siūlymai bus įtraukiami ir į Vyriausybės programą.

Visi mūsų siūlymai teikiami vadovaujantis šiais esminiais mums principais:

 • Daugiau savarankiškumo piliečiui, mažiau priklausomybės nuo valdžios.
 • Respubliką kuria laisvi žmonės, išsilavinusi ir atvira visuomenė.
 • Valdžia sudaro galimybes žmogui gerovę kurti pačiam.
 • Privati iniciatyva turi būti skatinama ir palaikoma.
 • Negalime skolintis iš ateities kartų ir vartoti daugiau, nei gamta sugeba atkurti.
 • Nepriklausoma ir atsakinga žiniasklaida bei stiprios NVO – apsauga nuo valdžios silpnybių.

„Mes išskyrėme ekonomikos, švietimo ir mokslo, žmogaus teisių, sveikatos, aplinkosaugos ir energetikos, užsienio ir gynybos politikos, valstybės valdymo ir regionų politikos bei kultūros sritis. Kiekvienoje iš jų – po kelis punktus, iš viso keliasdešimt“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.

Pateikiame mūsų siūlymus.

EKONOMIKA

 • Perorientuoti DNR ateities planą į ambicingesnius projektus, peržiūrėti NPP, jo rodiklius ir priemones.
 • Ketverius metus mažinti GPM po 1,25 procentinio punkto, pasiekiant 15% tarifą 2024 metais. Alternatyva galimoms netektims – taršos įkainojimas, kiti ekologiniai mokesčiai, šešėlio mažinimas, savivaldybių obligacijos, naujos darbo vietos žiedinėje ekonomikoje ir t.t.
 • Sumažinti PVM būtiniausiems maisto produktams iki 5 proc., statybų sektoriuje – iki 9 proc.
 • Sulyginti NPD su MMA.
 • Atsisakyti reinvestuojamo pelno apmokestinimo.

ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

 • Pasirašyti 2021 m. Nacionalinį susitarimą dėl švietimo.
 • Padidinti lėšas, tenkančias vienam moksleiviui, studentui, nepriklausomai nuo ugdymo įstaigos tipo.
 • Užtikrinti, kad pedagogų atlyginimas būtų ne mažesnis nei 1,5 VDU.
 • Užtikrinti neformalųjį ugdymą nuo 2 m. amžiaus, įtraukiant 85 proc. vaikų į šią ugdymo formą vienodomis finansavimo sąlygomis visoje Lietuvoje.
 • Skirti bent 1,5 proc. nuo BVP MTEP‘ui.

 ŽMOGAUS TEISĖS

 • Įtvirtinti motinystės ir tėvystės atostogų lankstumą. Užtikrinti kuo daugiau galimybių moteriai greičiau grįžti į darbo rinką, neprarandant valstybės išmokų ir paliekant galimybę šeimai pačiai pasirinkti geriausią motinystės ir tėvystės atostogų modelį.
 • Ratifikuoti Stambulo konvenciją.
 • Įteisinti lyčiai neutralią asmenų partnerystę.
 • Pakeisti kandidatavimo į LR Seimą amžiaus cenzą, numatant galimybę kandidatuoti nuo 21 metų.
 • Įteisinti Lietuvos pilietybės išsaugojimą įgijus kitos šalies pilietybę.
 • Įteisinti, kad LR piliečio pasirinkimu įstatymo nustatyta tvarka LR asmens tapatybės dokumentuose jo vardas ir pavardė būtų rašomi lotyniškos abėcėles rašmenimis.
 • Pakeisti įstatymus taip, kad valstybės institucijos būtų įpareigotos imtis visų priemonių, kuriomis būtų užtikrinami iš Konstitucijos, inter alia jos 22 str., kildinami asmens ir jo šeimos privataus gyvenimo gerbimo principas, taip pat asmens garbės ir orumo apsauga.
 • Priimti Reprodukcinės sveikatos įstatymą, kad svarbiausi moters reprodukcinės sveikatos klausimai nebūtų reguliuojami vien tik Sveikatos apsaugos ministro įsakymais.

SVEIKATOS SEKTORIUS

 • Plėsti ir tobulinti E-sveikatos sistemą.
 • Užtikrinti, kad pirminė sveikatos apsaugos grandis taptų centrine sveikatos apsaugos sistemos ašimi, didinti jos finansavimą iki 25 proc.
 • Užtikrinti lygias sąlygas gydymo įstaigoms steigtis ir veikti nepriklausomai nuo jų̨ nuosavybės formos.
 • Pakeisti vaistų kompensavimo politiką – kompensuoti reikalingiausią, o ne pigiausią vaistą.
 • Atkurti profesinę savivaldą, ją stiprinti suteikiant licencijavimo teisę.

APLINKOSAUGA IR ENERGETIKA

 • Pritarti EK ambicingesniam Žaliojo Kurso scenarijaus įgyvendinimui.
 • Atsisakyti subsidijų ir lengvatų iškastiniam kurui.
 • Mažinti valstybės vaidmenį energetikoje (šilumos ir elektros gamyboje).
 • Išlaikyti balansą: skubus „Natura 2000” tinklo pilnas užbaigimas, išlaikant esamą suminę kirtimų normą ir medienos prieaugį miškuose

UŽSIENIO IR GYNYBOS POLITIKA

 • Aktyvi Rytų partnerystės ir kaimynystės politika, parama demokratijos plėtrai.
 • Užtikrinti, kad Astravo AE elektra nebūtų prekiaujama neiLietuvoje, nei ES.
 • Stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus, aktyviai dalyvauti NATO ir ES gynybinio bendradarbiavimo formate.
 • Stiprinti ES pamatus ir bendradarbiavimą.
 • Užtikrinti savanoriškos krašto apsaugos tarnybos atvirumą ir prieinamumą abiejų lyčių jaunuoliams.

VALSTYBĖS VALDYMAS IR REGIONŲ POLITIKA

 • Decentralizuoti valstybės valdymą ir grąžinti funkcijas (žemės, užimtumo, socialinių reikalų, kultūros paveldo ir kt.) savivaldai.
 • Užtikrinti skaitmenizavimą bei e-demokratijos plėtrą, laiduojant internetinį balsavimą jau 2023 m. savivaldos rinkimuose, gyventojų įtraukimą į viešojo valdymo klausimuse-priemonėmis,  viešųjų duomenų atvėrimą.
 • Įgalinti savivaldybes leisti obligacijas projektams. Mažinti priklausomybę nuo centrinės valdžios skiriamų dotacijų ir kurti priemones, nukreiptas į savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą, viešųjų investicijų finansavimo ir skolinimosi sistemos tobulinimą bei vietinių ir užsienio investicijų pritraukimo skatinimą.
 • Steigti ministerijų ir jų centrinių įstaigų kompetencijų centrus regionuose. Plėsti individualizuotų socialinių paslaugų prieinamumą.

KULTŪRA

 • Tobulinti paveldo apskaitos ir apsaugos principus, mažinti administracinę naštą ir užtikrinti sklandesnį paveldo naudotojų ir valstybės bei nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimą. Diegti efektyvias paveldotvarkos programas, kurių pagalba gyventojai ir verslas galėtų drąsiau imtis paveldo objektų tvarkybos darbų.
 • Mažinti barjerus kūrybos visuomenei, išanalizuojant administracinius bei biurokratinius trukdžius kultūrai, siekti palankios, pasaulinę praktiką atitinkančios mokestinės bei administracinės aplinkos kūrybinėms veikloms.
 • Suvienodinti rinkos sąlygas tarp konkuruojančiu kultūros sektorių, tarp valstybės ir savivaldybių valdomų įstaigų ir visuomeninio, privataus sektoriaus.

„Tikiu, artimiausiomis dienomis galėsime pranešti apie bendrą dokumentą. Kuris taps politikos, kiekvienam suteikiančios galimybes kurti savo gerovę, startu“, – apibendrino partijos lyderė V. Čmilytė-Nielsen.