fbpx

Liberalai: tvarios elektros proveržis užtikrins ir tiesiogines pajamas bendruomenėms

  • Liberalai.lt
  • balandžio 26, 2022
  • Aktualijos
Romualdas Vaitkus

Antradienį Seimas po pateikimo pritarė didžiuliam tvarios energijos proveržio paketui, kuriuo šalinamos perteklinės kliūtys alternatyvios energetikos plėtrai, kartu gyventojams užtikrinant ne tik už rusišką pigesnį, švaresnį ir saugesnį energijos tiekimą, o ir tiesioginį uždarbį tais atvejais, kai saulės ar vėjo elektrinė pastatoma gyventojų kaimynystėje.

„Pasieksime atsinaujinančių išteklių energijos proveržį, kuris ypač svarbus dabar, vaduojantis nuo Rusijos priklausomybės. Štai maždaug 700 MW galios elektrinių parkas Baltijos jūroje užtikrintų iki ketvirtadalio Lietuvos elektros energijos poreikio. Vadinasi, pridėję kitus tris ateityje numatomus statyti jūrinio vėjo parkus ir iš saulės parkų išgaunamą elektrą, galėsime pasigaminti energijos ne tik sau, bet ir eksportui“, – aiškina Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas Romualdas Vaitkus, Aplinkos apsaugos komiteto, Energetikos ir darnios plėtros komisijos narys.

Elektros energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų projekto vienas bendraautorių, aplinkos ministras, frakcijos narys Simonas Gentvilas teigia, jog proveržio paketas iš esmės liberalizuos saulės, vėjo, biodujų energijos panaudojimą Lietuvoje.

„Akmens amžius baigėsi ne todėl, kad baigėsi akmenys, taip ir naftos amžius baigsis ne todėl, kad ją galutinai išsiurbėme. Baigsis todėl, kad atsinaujinanti energetika pakeis anglį, naftą ir dujas. Atsinaujinanti energetika jau dabar pigesnė už iškastinį kurą, todėl telkiame visas pajėgas jai diegti“, – sako Simonas Gentvilas.

Keičiant penkis atsinaujinančią energetiką reglamentuojančius įstatymus, įvardijama konkreti nauda žmonėms. Štai komercinių saulės, vėjo ir biodujų elektrinių statytojams įvedama gamybos įmoka, kuri bus paskirstoma bendruomenių projektams savivaldoje. Be to, gaminantys vartotojai galės neberiboti savo gaminamos maksimalios elektrinės galios, bus sudarytos palankesnės sąlygos burtis į energetikos bendrijas.

Atliekant poveikio aplinkai vertinimą, įvardijamai konkretūs reikalavimai vėjo elektrinių statybai jūroje ir atstumas sausumoje, pavyzdžiui, nuo „Natura 2000“ paukščių apsaugai svarbių teritorijų, užtat nebereikės vertinti jų poveikio kraštovaizdžiui. Taip pat nebereikės vėjo elektrinėms taikyti sanitarinių apsaugos zonų, tačiau taikomas atstumo reikalavimas (vėjo elektrinės stiebo aukštis padaugintas iš 4) nuo gyvenamųjų ir įvairių viešųjų objektų. Tiesa, tokių pastatų savininkams ir naudotojams neprieštaraujant, vėjo elektrinės galėtų būti statomos netgi arčiau.

Žemės ūkio paskirties žemės sklypuose, gavus jų savininko sutikimą ir nekeičiant naudojimo paskirties, bus galima statyti bet kokios galios saulės elektrines, vėjo elektrines, ne daugiau kaip 1 MW galios biodujų elektrines. Priėmus pataisas, tokios elektrinės galės būti plėtojamos didesnėje Lietuvos teritorijoje (išskyrus miestus).

Vyriausybės programoje užsibrėžta iki 2025 m. įrengti bent 1,2 GW galios įrengtų vėjo elektrinių ir 1 GW galios saulės elektrinių tinklą. Vėjo elektros instaliacijos projektiniai pajėgumai jau dabar viršija šį tikslą.