fbpx

Kęstučio Glavecko netekus

  • Liberalai.lt
  • balandžio 30, 2021
  • Aktualijos
Kęstutis Glaveckas

Šiąnakt netekome Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputato, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir ilgamečio liberalų bendruomenės nario profesoriaus Kęstučio Glavecko.

Pažinojome Kęstutį kaip ilgametį politiką, didžiąją gyvenimo dalį paskyrusį savo šalies reikalams ir pelniusį Lietuvos žmonių pagarbą bei pasitikėjimą. Kartu Kęstutis buvo ir talentingas mokslininkas, savo darbais esmingai prisidėjęs prie ekonomikos mokslų raidos – paskelbė kelis šimtus mokslinių darbų Lietuvoje ir užsienyje, buvo žinomas knygų ekonomikos temomis autorius, vienas iš Lietuvos laisvosios rinkos instituto įkūrėjų.

Liberalų bendruomenės atmintyje Kęstutis išliks aktyvus ir ryžtingas liberalių vertybių gynėjas, tikėjęs pažangia ir modernia mūsų valstybės ateitimi.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Kęstučio šeimai, artimiesiems, bičiuliams ir visiems, kuriems teko laimė pažinoti šią iškilią asmenybę.