fbpx

E. Rudelienė: „Sudėtingesni vaikai nuo rudens į mokyklas pateks ne tik nerūšiuojami, bet ir liberaliau“

  • Liberalai.lt
  • birželio 26, 2024
  • Aktualijos
Edita Rudeliene

Nuo ateinančių mokslo metų nustojant galioti nuostatai, pagal kurią mokyklos galėdavusios atsisakyti specialių poreikių turinčių mokinių, kartu bus sudaroma galimybė sudėtingesnių vaikų tėvams pasirinkti tą mokyklą, kurioje kolektyvas profesionaliau užtikrins mokinių poreikius. Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narės liberalės Editos Rudelienės žodžiais, antradienį Seime priimta Švietimo įstatymo pataisa įpareigoja visas mokyklas užtikrinti visiems vaikams palankiausią ugdymo aplinką.

„Pagal dabartinę tvarką mokiniai į bendrojo ugdymo mokyklas mokytis priimami tik pagal priskirtą teritoriją, neatsižvelgiant į specialiuosius ugdymosi poreikius. Vadinasi, tėvams pageidaujant nebūtų galima pirmumo teise priimti didelius ar labai didelius specialiuosius poreikius turinčio vaiko į nutolusią mokyklą, net jeigu ten darbuotojų kompetencijos ir patirtis geriau atitinka jo poreikius. Naujausia pataisa sukuria galimybę pasirinkti geriausias sąlygas didesnius poreikius turintiems vaikams – ir nebūtinai arčiausiai jo namų“, – pabrėžia E. Rudelienė.

Apskritai nuo rugsėjo 1-osios mikroklimatas keisis daugelyje mokyklų, nes bendrose klasėse mokysis ir fizinę ar psichosocialinę negalią turintys arba įvairių sutrikimų ir sunkumų patiriantys vaikai. „Ko gero, atviros mokyklos bet kuriam vaikui principas daugiausia iššūkių sukels pradinėse klasėse. Svarbiausia, kad direktoriai ir mokytojai atsimintų, jog į klasę įtraukti specialiųjų poreikių vaikai kitiems vaikams leis įgyvendinti pagrindinę pradinio ugdymo paskirtis pagal įstatymą – tai yra suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis. Pradinėje mokykloje pats svarbiausias tikslas yra ne idealus raštingumas, o mokymasis sugyventi vieni su kitais, ugdyti pagarbą ir auginti žmoniškumą“, – atkreipia dėmesį E. Rudelienė.

2020 m. pataisytas Švietimo įstatymas nurodo sudaryti sąlygas kiekvienam asmeniui ugdytis, plėtoti savo galias ir gebėjimus, gauti reikiamą pagalbą ir būti nediskriminuojamam dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir švietimo pagalbos reikmės.

Kartu nuo ateinančios rugsėjo 1 d. netenka galios diskriminacinės nuostatos, pagal kurią mokykla, negalėdama užtikrinti mokiniui psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su tėvais ir tarnybomis siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.