fbpx

Ateities komitetas: ar 2023 m. įvyks viešojo sektoriaus kokybinis šuolis?

  • Liberalai.lt
  • birželio 11, 2021
  • Aktualijos
raimundas lopata

Birželio 11 d. Seimo Ateities komiteto nuotoliniame posėdyje sistemiškai apžvelgta Lietuvos viešojo sektoriaus ekosistema: vykdomų viešojo valdymo reformų rezultatyvumas, valstybės tarnybos problemos atliepiant savivaldos poreikius bei pristatyti valstybės tarnybos pertvarkos apmatai.

Buvo svarstoma, kokiu būdu įmanoma sukurti ir įgyvendinti nacionalinę programą, skirtą nuosekliam valstybės tarnybos išbaudžiavinimui, o tuo pačiu ir sumažinti nomenklatūros susiformavimo tendencijas Respublikoje. Siekiant proveržio valstybės viešojo valdymo sistemoje, akcentuotos keturios kryptys, kurios padėtų valstybės politiką įgyvendinančioms institucijoms tapti Lietuvos pokyčių varikliu: stiprūs lyderiai, investicijos į įgūdžius, veiklos laisvė ir viešojo valdymo inovacijos.

Posėdyje taip pat diskutuota apie nuo 2018 metų nepakitusią ir reformų reikalaujančią viešojo sektoriaus atlygio sistemą, kurią privatus sektorius lenkia šviesmečiais. Viešojo valdymo inovacijos yra neįmanomos be lyderystės ir be aukštos kompetencijos gebėjimų, tačiau vadovų, gebančių ir galinčių prisiimti atsakomybę, šiuo metu rasti beveik neįmanoma. Be tikrų lyderių valstybės viešasis sektorius negali tapti aukštos kompetencijos sritimi.

Su lyderystės problematika susiduriama ir savivaldos lygmeniu. Jauni žmonės savo vizijų  negali realizuoti savivaldos institucijose, kadangi funkcinis darbas jiems yra neįdomus, o apčiuopiamų rezultatų gali duoti tik projektinis darbas

Šiandien Valstybės tarnybos departamentas vykdo tik vieną siaurą funkciją, kuri sparčiai besikeičiant aplinkybėmis yra nebepakankama. Netolimoje perspektyvoje numatytas šio departamento pertvarkymas į keturių komponentų kompetencijų centrą: lyderystės akademija, žmogiškųjų išteklių valdymo koordinavimas, žmogiškųjų išteklių ugdymas ir efektyvumo matavimas ir vertinimas.

Viešasis valdymas yra viena TOP 3 šios kadencijos Vyriausybės reformų. Tai teikia daug vilčių, jog pagaliau iš tiesų pradėta galvoti apie tai, kur link juda valstybės viešasis sektorius ir kas iš tiesų yra pažangos pokyčių pradžia. Tačiau sisteminiai pokyčiai neįvyksta per metus ar kelis, tad norint juos įgyvendinti būtina užtikrinti tęstinumą.