fbpx

Arminas Lydeka. Numarinti referendumai ir suvaržyta Lietuvos piliečių iniciatyva

  • Arminas Lydeka
  • liepos 8, 2021
  • Nuomonė
Arminas Lydeka

Nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvoje nustojo galioti Referendumo įstatymas. Tai reiškia, kad nėra galiojančio teisės akto, pagal kurį būtų galima teisėtai organizuoti referendumą Lietuvoje. Atsirado piliečių iniciatyvos teisės įgyvendinimo tvarkos, referendumų rūšių, referendumo inicijavimo, paskelbimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos reglamentavimo spraga ir teisinis neapibrėžtumas.

Žinoma, tai nebuvo dažnai realizuojama teisė, tačiau demokratinėje valstybėje būtina tokią galimybę užtikrinti.

Situacija susidarė, nes pagal 2020 metų liepos 30 d. Konstitucinio Teismo nutarimą iki 2021 m. liepos 1 d. galiojęs Referendumo įstatymas pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, nes pažeista jo priėmimo Seime procedūra. Jis turėjo būti priimtas kaip konstitucinis įstatymas, tačiau buvo priimtas paprastiesiems įstatymams taikoma teisės aktų priėmimo tvarka.

2021 m. liepos 1 d. oficialiai paskelbus nurodytą  Konstitucinio Teismo nutarimą Teisės aktų registre, Referendumo įstatymas, kuris pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai ir Konstitucinių įstatymų sąrašo konstituciniam įstatymui, negali būti taikomas. Vadinasi, nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos piliečiai negali įgyvendinti piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės, nors tokia teisė yra viena iš Tautos suvereniteto įgyvendinimo garantijų, Konstitucijos ginama vertybė, neatskiriamas demokratinės santvarkos požymis ir reikšminga Konstitucijoje įtvirtinto atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekio įgyvendinimo sąlyga.

Be to, Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo ir vykdymo valstybės institucija, negali priimti sprendimų jos kompetencijai priskirtais referendumo organizavimo, vykdymo ir priežiūros klausimais, t. y. negali užtikrinti teisės aktais jai deleguotų funkcijų vykdymo.

Apmaudu, kad dėl buvusios Sauliaus Skvernelio vadovaujamos Vyriausybės, buvusios Teisingumo ministerijos abejingumo ir neveiklumo turime tokią beprecedentę situaciją. Buvusi Vyriausybė nepadarė jokių namų darbų, kad laiku būtų priimtas Referendumo konstitucinis įstatymas, o projekto pateikimo Seime metu buvusios Vyriausybės atstovai dar net drįso kritikuoti valdančiuosius dėl praleistų terminų.

Tikiuosi, kad Seimo rudens sesijos metu šis klausimas bus sprendžiamas greitai ir be didelių trukdžių ir mums kartu su kolegomis pavyks priimti kokybišką Referendumo konstitucinį įstatymą.