fbpx

Aplinkos ministras S. Gentvilas Seime pristatė naują architektų atestavimo tvarką

  • Liberalai.lt
  • gegužės 13, 2021
  • Aktualijos
Simonas Gentvilas

Aplinkos ministro Simono Gentvilo pateiktos Architektūros įstatymo pataisų projektas po pateikimo sulaukė Seimo pritarimo. Naujais pakeitimais siekiama skaidrinti architektų atestavimo procesą, patikslinti narystės Architektų rūmuose pagrindus ir nustatyti atestuoto architekto teisę sustabdyti narystę rūmuose, jei jis nebesiverčia atestuoto architekto veikla.

„Iki šiol galiojusi Architektų rūmų vidaus tvarka buvo per griežta ir vertė atestuotą architektą, nesiverčiantį atestuoto architekto praktika, būtinai priklausyti Architektų rūmams, mokėti narystės mokestį ir vykdyti kitas prievoles. Pakeitimais pirmiausia įgyvendiname Konstitucinio teismo nutartį, todėl naujame įstatyme pašalinti galimi prieštaravimai sąžiningos konkurencijos laisvės principui. Analogiška tvarka galioja ir advokatų, teisininkų profesinėse bendruomenėse“, – sakė Aplinkos ministras S. Gentvilas.

Konstitucinis Teismas buvo pripažinęs, kad 2017 metais įsigaliojusi praktika, kuomet atestuotų architektų, nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, privaloma narystė Architektų rūmuose, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatai, kad „kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“.

„Rengiant įstatymo pataisas buvo atsižvelgta į Konkurencijos tarybos pasiūlymus ir Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas sudaryti reikiamą teisinę aplinką užtikrinant skaidrią Architektų rūmų ir regioninių architektūros tarybų veiklą. Įteisinome nuostatą, kad tarybose stebėtojo teisėmis galėtų dalyvauti suinteresuoti visuomenės atstovai – tai turėtų padidinti visuomenės ir vietos bendruomenių įsitraukimą priimant sprendimus dėl projektų kokybės bei didinti pasitikėjimą viešuoju valdymu ir sprendimų priėmimo procesais“, – teigė Liberalų sąjūdžio frakcijai atstovaujantis S. Gentvilas.

Naujame įstatyme taip pat numatoma tiksliau reglamentuoti regioninių architektūros tarybų sudarymą ir veiklą. Pagal naują įstatymo redakciją Regioninių architektūros tarybų nariai būtų renkami iš Lietuvos architektų sąjungos, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos ir Lietuvos restauratorių sąjungos, o ne Aplinkos ir Kultūros ministerijų paskirtų atstovų, kaip buvo iki šiol.

Už pateiktą projektą pateikimo stadijoje balsavo – 68, prieš – 9, susilaikė – 37 Seimo nariai. Prieš tai projektui buvo pritarusi ir Vyriausybė.