fbpx

A. Lydeka: Konferencijos dėl Europos ateities Migracijos darbo grupėje priimtos piliečių rekomendacijos dėl migracijos politikos ateities

  • Liberalai.lt
  • balandžio 11, 2022
  • Aktualijos
Arminas Lydeka

2022 m. balandžio 7-10 dienomis Liberalų sąjūdžio frakcijos narys, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka dalyvavo Konferencijos dėl Europos ateities plenarinėje sesijoje ir parengiamajame Migracijos darbo grupės posėdyje Strasbūre.

Piliečių rekomendacijos, svarstytos ir 2022 m. balandžio 7 d. priimtos Migracijos darbo grupės posėdyje, atspindi daugelį skirtingų Europos Sąjungos (ES) piliečių požiūrių į tai, kokia turėtų būti būsimoji ES migracijos politika.

Brėžiant naujas gaires migracijos politikai, įtraukti ES piliečių atstovų pasiūlymai trimis pagrindinėmis temomis: teisėta, neteisėta migracija, taip pat – prieglobstis ir integracija. Priimtas rekomendacijų tekstas didele dalimi atspindi bendrą Lietuvos politinę poziciją migracijos srityje ir iš esmės atliepia pastarųjų metų aktualijas, su kuriomis susidūrė Lietuva.

„Stiprinant ES vaidmenį teisėtos migracijos srityje, priimta rekomendacija tobulinti „Mėlynosios kortelės“ direktyvos įgyvendinimą, kad aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečiai turėtų kokybiškas sąlygas įsidarbinti ES valstybėse narėse. Nelegalios migracijos kontekste  reaguota į Baltarusijos režimo hibridinę ataką, stumiant neteisėtus migrantus į Lietuvą ir kaimynines regiono ES valstybes nares. Atitinkamai į rekomendacijas įtrauktas hibridinės atakos apibrėžimas, apimantis įvairias hibridinės intervencijos formas, ir pripažintas poreikis skirti didesnį dėmesį kokybiškai išorinių ES sienų apsaugai“, – sako Arminas Lydeka.

Migracijos darbo grupėje taip pat vieningai pritarta rekomendacijai tobulinti prieglobsčio prašytojų priėmimo procedūrų reglamentavimą ir minimaliuosius priėmimo standartus ypatingą dėmesį skiriant nelydimų nepilnamečių teisėms užtikrinti.