fbpx

A. Bagdonas: Jei viduriniame ugdyme neatsiras vietos meniniam ugdymui, Dainų šventės liks be šokių

  • Liberalai.lt
  • birželio 3, 2021
  • Aktualijos
andrius-bagdonas

Trečiadienį Seime vyko liberalo Andriaus Bagdono spaudos konferencija „Šokis palieka mokyklas“, kurioje šokių bendruomenės atstovai pasidalino iškylančiomis grėsmėmis, kuomet Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) patvirtino naujus bendrojo ugdymo planus. Juose šokiui numatytas tik neformalaus ugdymo statusas.

„Visos politinės partijos prieš rinkimus deklaravo, kad švietimas yra pats svarbiausias dalykas ir laiko tai savo prioritetu. Tačiau šiandien susirinkome padiskutuoti apie meninio ugdymo problematiką, nes ŠMM priiminėja sprendimus, neišgirdusi šokių bendruomenės atstovų“, – sakė Liberalų sąjūdžio frakcijai atstovaujantis A. Bagdonas.

Šokio mokytojų asociacija reiškia didelį susirūpinimą susidariusia dabartine padėtimi, nes patvirtinus 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus, šokio ir teatro būtų mokoma integruotai, taikant dalyko elementus per įvairių dalykų pamokas, ar kaip atskiru dalyku, tam naudojant neformaliojo vaikų švietimo valandas, ar valandas, skirtas mokinių poreikiams tenkinti.

„Šiandien šokių mokytojų, vadovų, pedagogų bendruomenė yra sunerimusi dėl susidariusios padėties – mes konstatuojam, kad šokis palieka mokyklą. Patvirtinus bendruosius ugdymo planus, šokio praktiškai nebelieka mokykloje. Labai gaila, kad valstybė daug investuoja tiek į šokių mokytojų rengimą, tiek į kvalifikacijos kėlimą, bet nubraukia šiuos dalykus ignoruodama švietimo veiklą reglamentuojančius dokumentus“, – teigė Šokio mokytojų asociacijos prezidentas Arnoldas Rakimas

Spaudos konferencijoje dalyvavusi 2016 metų Lietuvos Metų mokytoja, šokio mokytoja ekspertė Agnė Rickevičienė teigė, kad pakeisti bendrieji ugdymo planai sukuria nelygiavertes sąlygas atskiriems menų dalykams: „Stebime įdomią situaciją kuomet nauji bendrųjų ugdymo planų programos ugdymai planų pakeitimai buvo patvirtinti  be diskusijų su meno pedagogų bendruomene, be išankstinio šokio pedagogų informavimo apie galimus pokyčius, pokyčiai nebuvo derinti ir su šokio bendrųjų programų rengėjais. Tokie stichiški sprendimai, neleidžia surasti sprendimų kaip tinkamai ir socialiai teisingai paskirstyti valandas visiems menų srities dalykams“.

Šokio mokytojų asociacijos narių teigimu dabartinėje ŠMSM nustatytoje tvarkoje, niekas neatstovauja vaikų ir jaunimo interesų visapusiškai susipažinti su meniniu išsilavinimu, turėti žinių ir orientuotis visose meno srityse: dailėje, muzikoje, šokyje, dailėje, teatre.

„Turime sudaryti galimybes visiems moksleiviams įgyti menų pagrindus, įskaitant ir šokių pamokas. Bendrojo ugdymo programose turi užtekti vietos visiems menams – dailei, muzikai, teatrui ir šokiui. Negalime atsisakyti šokio, atimdami iš vaikų galimybę mokytis ir tobulėti šioje srityje“, – sakė Seimo narys, liberalas A. Bagdonas.