fbpx

2023 m. Savivaldos rinkimų programiniai punktai

 • Liberalai.lt
 • spalio 15, 2022
 • Aktualijos
3

I. Žmogui ir aplinkai draugiška infrastruktūra

 • Veikliems žmonėms reikia šiuolaikiškos ir jų gyvenimo būdui pritaikytos gyvenamosios aplinkos. Sieksime, kad ji būtų patogi, parengta pagal gyventojų įpročius, maršrutus, gyvenimo ritmą, kviečianti žmones į miesto ar rajono žaliąsias erdves, praturtinanti jų gyvenimo kokybę, leidžianti sutaupyti ne tik laiką, bet ir mažinanti išlaidas.
 • Dirbsime remdamiesi atsakingo planavimo principais – gyventojai ir bendruomenės bus įtraukti į infrastruktūros projektų planavimą, taip išvengiant nelogiškų sprendimų ir kuriant patogesnį susisiekimą gyventojams.
 • Investuosime į žaliąjį sektorių, darnų judumą, viešojo transporto kokybės gerinimą, žalinimą bei prieinamumo didinimą, elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtrą, alternatyvių transporto priemonių naudojimo skatinimą.
 • Gaminant energiją iš atsinaujinančių šaltinių savo rajone savivaldybėse sieksime užtikrinti energetinę nepriklausomybę.
 • Spartinsime renovacijos procesus, kurie leis sutaupyti gyventojų lėšas, mažinti išteklių suvartojimą bei kurti galimybes verslui.

II. Daugiau savivaldos savivaldoje: laisvė veikliems ir versliems

 • Svarbiausias principas savivaldoje – duoti tai, ko reikia žmonėms, o ne tai, ką įsivaizduoja valdžia. Todėl stiprinsime dialogą su gyventojais ir atversime savivaldą tiek visuomenei, tiek verslo iniciatyvoms, inicijuodami dalyvaujamąjį biudžetą.
 • Kursime galimybes verslui veikti miesto ar rajono labui, išlaisvinami gyventojus nuo perteklinės biurokratijos.
 • Atskirą dėmesį skirsime efektyvioms verslo skatinimo programoms, įgalinančioms verslius žmones kurti naujas darbo vietas sau ir kitiems bei didinantiems paslaugų įvairovę mieste.
 • Žmonės turi turėti teisę veikti laisvai, o savivalda turi sudaryti tam palankias sąlygas. Įsipareigojame skatinti gyventojų įstiraukimą į miesto vizijos kūrimą per įvairių veiklų organizavimą, miesto infrastruktūros ir erdvių planavimą.
 • Skaidrūs viešieji pirkimai, aiškūs ir greiti procesai bei nulinė tolerancija korupcijai yra yra gerai veikiančios savivaldos pamatas ir mūsų prioritetas.

III. Dėmesys jaunoms šeimoms ir turiningam laisvalaikiui

 • Jaunos šeimos yra bene svarbiausias kiekvieno miesto ar rajono normalaus funkcionavimo veiksnys. Todėl prioritetinį dėmesį skirsime jaunų šeimų problemoms spręsti.
 • Turime suteikti pagalbą visoms šeimoms, nepriklausomai nuo to, ar tai vieniši tėvai, vedę ar gyvenantys kartu, globėjai ar seneliai, auginantys anūkus.
 • Skatinsime šeimos darželių kūrimąsi savivaldybėse, o vietos valdžios institucijose sieksime įkurti atviras ir draugiškas vaikams erdvės, kur mažyliai galėtų leisti laiką, kol jų tėveliai dirba.
 • Plėsime iniciatyvas, suteikiančias nemokamas pramogas šeimoms ir užtikrinančias kokybišką, visiems prieinamą laisvalaikį.

IV. Kokybiškas auginantis švietimas

 • Savivaldybėse kursime kokybišką, asmenybes ugdančią švietimo sistemą, kviečiančią šeimas kurti savo gyvenimą tobulėti skatinančioje aplinkoje.
 • Liberalų sąjūdžio merai jau ėmėsi iniciatyvos suteikti būtinųjų priemonių krepšelius moksleiviams. Tęsime šią praktiką visose savivaldybėse.
 • Užtikrinsime papildomą mokymosi pagalbą ir konsultavimą mokiniams, plėsime visos dienos mokyklų tinklą, skirsime lėšų stovykloms mokinių atostogų metu.
 • Plėsime neformalaus švietimo krepšelio ir kultūros paso apimtis suteikdami galimybes pasinaudoti šiomis paslaugomis darželinukams.
 • Pedagogai yra pagrindas užtikrinant kokybišką ugdymą, todėl kursime ir plėtosime mokytojų pritraukimo į mokyklas sistemą, suteiksime mokytojams reikiamą pagalbą užtikrindami reikalingą padėjėjų skaičių. Aprūpinsime mokyklas ir mokytojus reikiamomis priemonėmis bei kursime pavaduojančių mokytojų tinklą.
 • Suprantame įtemptą mokytojo darbo specifiką, todėl ieškosime būdų sustiprinti mokytojų savijautą, psichologinę gerovę.
 • Investuosime į mokyklų vadovų pritraukimą ir kompetencijų tobulinimą, mažinsime biurokratiją mokyklose.

V. Sveikata ir sveikatinimas

 • Veikliam žmogui mieste būtinas ne tik kokybiškas gydymas, bet ir tinkama infrastruktūra sveikatinimui, todėl pasirūpinsime dviračių takų kokybe, sveikatingumo erdvių įrengimu, nemokamomis sporto programomis.
 • Svarbu rūpintis ne tik fizine, bet ir psichologine sveikata, todėl sieksime suteikti kokybišką ir ilgalaikę pagalbą arti namų.
 • Turime užtikrinti tolygų medikų pasiskirstymą visose savivaldybėse. Kursime jaunų medikų pritraukimo programas, skatinančias rinktis regionines asmens sveikatos priežiūros įstaigas.
 • Užtikrinsime vienodas sąlygas tiek viešajam, tiek privačiam sektoriui – didindami konkurenciją, pagerinsime sveikatos paslaugų kokybę ir jų prieinamumą žmogui.

VI. Kultūra ir kūrybiškumas

 • Kokybiška kultūra turi būti prieinama visiems ir negali būti nulemta fizinės žmogaus gyvenimo vietos. Kultūra arčiau žmogaus – misija įmanoma.
 • Turime sudaryti galimybę kultūros bei kūrybos verslams atnaujinti ar kurti miestų bei rajonų erdves ir objektus. Suteiksime paskatas kūrėjams vystyti savo veiklas, investuosime į kokybišką infrastruktūrą, pritaikysime mokestines lengvatas kultūriniams, kūrybiniams, miestų ir rajonų veidus formuojantiems verslams.
 • Įveiklinsime paveldo objektus ir suteiksime naujas kultūrines bei socialines prasmes. Skatinsime menininkų iniciatyvas be didesnių biurokratinių trukdžių.
 • Ypatingai svarbus yra kultūros ir švietimo ryšys. Todėl užtikrinsime kultūros paso prieinamumą ne tik moksleiviams, bet ir ikimokyklinio amžiaus vaikams – ugdysime socialiai atsakingas, kūrybiškai mąstančias kartas.

VII. Svarbiausias prioritetas – saugiai besijaučiantis žmogus

 • Svarbiausias žmogaus prioritetas – saugumas. Todėl mūsų tikslas – užtikrinti žmogaus saugumą valstybėje, mieste, bendruomenėje, šeimoje, darbo vietoje. Kiekvienas galime veikti tik tada, kai jaučiamės saugiai.
 • Šeimoms reikia ne tik galimybių ugdyti savo atžalas, bet ir žinoti, jog infrastruktūra yra pritaikyta jų poreikiams.Turime užtikrinti prieinamą transportą bei gerus vietinės reikšmės kelius.
 • Turime kviesti jaunus specialistus po studijų sugrįžti dirbti į regionus, todėl sudarysime sąlygas įmonėms kurti gerai apmokamas darbo vietas.
 • Dirbantieji turi patogiai pasiekti darbo vietas ne tik Vilniuje, bet ir atokiose gyvenvietėse, o šeimoms reikia ne tik galimybių ugdyti savo atžalas, bet ir žinoti, jog infrastruktūra yra pritaikyta jų poreikiams. Užtikrindami greitą ir lengvą susisiekimą, didinsime gyventojų užimtumą, skatinsime aktyvią integraciją į darbo rinką, mažinsime atotrūkį, bedarbystę. Skatinsime senjorų užimtumą vietos bendruomenėse, mokymo programose ir kitose veiklos grupėse. Rūpinsimės ne tik oria jų senatve, bet ir medicinos pagalbos prieinamumu reikiamu laiku, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.
 • Slaugantiems ligonius užtikrinsime savivaldybės pagalbą, konsultacijas bei laikinąją ligonių priežiūrą namuose.
 • Skirsime dėmesį neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, o slaugantiems ligonius užtikrinsime savivaldybės pagalbą, konsultacijas bei laikinąją ligonių priežiūrą namuose.
 • Sieksime, kad socialinė parama pinigais ar būstu pasiektų tik tuos, kuriems to labiausiai reikia.
 • Skatinsime valstybines sistemas ir paslaugas vadovautis „vieno langelio“ principu bei pateikti viešą informaciją suprantamesne, mažiau biurokratine kalba.

VIII. Vieningi kylančių iššūkių akivaizdoje

 • Tikime, jog tik visaapimantį saugumą jaučiantis žmogus gali veikti ir kurti. Saugus žmogus jaučia atsakomybę, toleranciją, teisingumą ir nuolatinį rūpestį kiekvieno asmens teisėmis. Tik užtikrindami socialinį, ekonominį, aplinkosauginį, visuomeninį saugumą ir saugumą nuo išorės grėsmių sudarysime sąlygas žmonėms drąsiai veikti ir pasitikėti savo valstybe.
 • Šalies saugumas nebėra vien nacionalinio lygmens klausimas, tai ir savivaldybių, ir kiekvieno iš mūsų reikalas. Ypatingą dėmesį skirsime civilinei saugai: nuo slėptuvių įrengimo, iki būtinųjų priemonių užtikrinimo, informacijos pateikimo.
 • Neturime sustoti teikti pagalbos Ukrainai – ši valstybė gina ne tik savo, bet ir visos Europos laisvę. Koordinuota pagalba Ukrainai yra ir bus kiekvienos liberalios savivaldybės veiklos dalimi: nuo paramos kovojantiems fronte, pagalbos atstatant sugriautus miestus iki efektyvios nuo karo pabėgusių ukrainiečių integracijos į Lietuvos savivaldybių gyvenimą.