fbpx

Partijos komisijos

Kontrolės komisija

Regina Rupšienė

Komisijos pirmininkė
Pirmininkės pavaduotojas

Vytas Lužys

+37063957725 vytasluzhys@gmail.com
Sekretorė

Vytautė Venckūnaitė

8 604 63967 vytauteven@gmail.com
Narė

Živilė Dastikienė

Narys

Laurynas Stalnionis

Etikos ir skaidrumo komisija

Vaidas Ratkevičius

Komisijos pirmininkas
Pirmininko pavaduotoja

Marina Zoltova

Sekretorė

Vilma Komisarenkienė

8 655 01726 vilma.komisarenkiene@gmail.com
Narė

Agnė Jenčauskienė

Narys

Kęstutis Bernatavičius

Narė

Rasa Tamošiūnienė

Narė

Kristina Čimkutė