fbpx

Vytautas Tamošiūnas – Liberalų sąjūdžio atstovas Antakalnio vienmandatėje apygardoje

Vytautas Tamošiūnas � mza

Vytautas Tamošiūnas dalyvauja Seimo rinkimuose, nes tiki, kad svarbu būti atsakingam už mūsų valstybės ateitį. Sritis, apie kurią išmano ir į kurią koncentruos savo dėmesį – sveikatos apsauga. Kandidato video galite peržiūrėti čia.

Pagrindiniai V. Tamošiūno tikslai:

  1. Tinkami medikų atlyginimai
  2. Nepriekaištingai veikianti e.sveikata
  3. Sveikatos įstaigų tinklo reforma
  4. Į pacientą orientuota sveikatos sistema
  5. Medikų savivalda

Tinkami medikų atlyginimai

Lietuvoje sveikatos sistema yra viena labiausiai stagnuojančių sričių, situacija sudėtinga ir dažnai politikai vengia kalbėti apie siūlymus, apsiribojama tik kritika dėl esamos padėties. V. Tamošiūno manymu, reikia aiškiai įvardyti, kad turime sudaryti ir garantuoti medikams tinkamas sąlygas rūpintis pacientais, t. y. mumis visais, juk kiekvienas iš mūsų gali tapti pacientu. Medikams tenka didelė atsakomybė, ir tai turi atsispindėti jų atlyginimuose. Neturėtume vadovautis sovietinėmis klišėmis ir dangstytis Hipokrato priesaika, teigdami, kad medikai dirba tik iš pašaukimo. Kaip ir kitų profesijų atstovams, turime aiškiai įvardyti, kad mediko profesija yra ne tik prestižinė ir išskirtinė, bet turi būti ir tinkamai atlyginama.

Nepriekaištingai veikianti e.sveikata

E.sveikata apipinta nusivylimu ir korupcijos skandalais. Nors teigiama, kad e.sveikata funkcionuoja, bet realybėje susiduriama su trikdžiais. Didžiausia problema, kad, kuriant e.sveikatos priemones, nenumatytas sekantis etapas – klaidų šalinimas ir vėlesnis programos veikimo palaikymas. E.sveikatai turėtų atsirasti nepriklausomas projekto valdytojas su valdyba ir steigėjų taryba. Nuo sėkmingo e.sveikatos veikimo priklauso visos sveikatos sistemos efektyvumas, skaidrumas ir paslaugų prieinamumas.

Sveikatos įstaigų tinklo reforma

Visos tarptautinės organizacijos, rengiančios Lietuvos išsivystymo ataskaitas, pabrėžia, kad Lietuvoje tinklas nereformuotas, neefektyvus. Įstaigos dažnai formaliai teikia paslaugas, bet jų kokybė neatitinka šiuolaikinių kokybės reikalavimų. To rezultatas – prarastos gyvybės, kurios galėtų būti išsaugomos tinkamai organizuojant sveikatos paslaugas. Visos bazinės sveikatos paslaugos turi būti garantuotos pirminėje sveikatos sistemos grandyje – šeimos sveikatos centruose. Būtina nuimti visą nereikalingą biurokratinę naštą nuo šeimos gydytojų, kad visas dėmesys būtų sutelktas į pacientą.

Į pacientą orientuota sveikatos sistema

Organizuojant sveikatos paslaugas reikia suprasti, kad sistema funkcionuoja pacientui ir dėl paciento. Sveikatos paslaugos turi būti lengvai prieinamos, pacientui turi būti sudarytos sąlygos rinktis ir gydytoją, ir įstaigą, ir vaistus. Pacientui turi atsirasti sąlygos sveikatos draudimo lėšas naudoti ten, kur jam suteikiamos geriausias paslaugas. Taip skatintume ne tik rūpintis sveikata šiandien, bet ir kaupti lėšas sveikatos paslaugų išlaidoms ateityje.

Medikų savivalda

Dabartinė situacija puikiai iliustruoja, kad medikai yra dalinai bejėgiai prieš valstybinį valdymo aparatą, nes neturi vieningo atstovavimo. Yra Lietuvos Medikų Sąjūdis, taip pat profesinės sąjungos, tačiau medikų problemos yra sprendžiamos nepakankamai, arba visai nesprendžiamos. Medikų savivalda pakeistų viską iš esmės, nes medikai turėtų įrankį, kurio pagalba galėtų spręsti visas savo situacijas.