fbpx

Rinkimų programa savivaldai 2023 m.

Copy of #LaisvėAtsakomybė111

Liberalų sąjūdis – už veiklius, siekiančius, augančius ir kuriančius žmones!

Atversime kelią demokratijai Kauno rajone. Panaikinsime partinės diktatūros, asmens kulto ir politinės korupcijos apraiškas. Sumažinsime mokesčius gyventojams bei valdymo aparatą. Darysime viską, kad žmonės galėtų laisvai naudotis savo teisėmis, o savivaldos institucijos teikų kokybiškas paslaugas. Atsisakysime savivaldai nebūdingų ir nereikalingų funkcijų.

Sieksime, kad savivalda tarnautų bendruomenėms, o ne partiniams interesams.

Žmogui ir aplinkai draugiška infrastruktūra

Veikliems žmonėms reikia šiuolaikiškos ir jų gyvenimo būdui pritaikytos gyvenamosios aplinkos. Sieksime, kad ji būtų patogi, parengta pagal gyventojų įpročius, maršrutus, gyvenimo ritmą, kviečianti žmones į rajono žaliąsias erdves, praturtinanti jų gyvenimo kokybę, leidžianti sutaupyti ne tik laiką, bet ir mažinanti išlaidas.

 • Dirbsime remdamiesi atsakingo planavimo principais – gyventojai ir bendruomenės bus įtraukti į infrastruktūros projektų planavimą, taip išvengiant nelogiškų sprendimų ir kuriant patogesnį susisiekimą gyventojams.
 • Ieškosime dialogo su Kauno miestu, atstovaudami rajono gyventojus sieksime geresnio viešojo transporto prieinamumo, diegsime inovatyvias keleivių informavimo ir atsiskaitymo už keliones formas.
 • Investuosime į žaliąjį sektorių, darnų judumą, viešojo transporto kokybės gerinimą, žalinimą bei prieinamumo didinimą, elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtrą, alternatyvių transporto priemonių naudojimo skatinimą.
 • Gaminant energiją iš atsinaujinančių šaltinių sieksime užtikrinti energetinę nepriklausomybę.
 • Spartinsime renovacijos procesus, kurie leis sutaupyti gyventojų lėšas, mažinti išteklių suvartojimą bei kurti galimybes verslui.

Daugiau savivaldos savivaldoje: laisvė veikliems ir versliems

Svarbiausias principas savivaldoje – duoti tai, ko reikia žmonėms, o ne tai, ką įsivaizduoja valdžia. Žmonės turi turėti teisę veikti laisvai, o savivalda turi sudaryti tam palankias sąlygas. Todėl stiprinsime dialogą su gyventojais ir atversime savivaldą tiek visuomenei, tiek verslo iniciatyvoms, išlaisvinsime gyventojus nuo perteklinės biurokratijos.

 • Atskirą dėmesį skirsime efektyvioms smulkiojo verslo skatinimo programoms, įgalinančioms verslius žmones kurti naujas darbo vietas sau ir kitiems bei didinantiems paslaugų įvairovę.
 • Įsipareigojame skatinti gyventojų įsitraukimą į Kauno rajono vizijos kūrimą per įvairių veiklų organizavimą, infrastruktūros ir erdvių planavimą.
 • Skaidrūs viešieji pirkimai, aiškūs ir greiti procesai bei nulinė tolerancija korupcijai yra gerai veikiančios savivaldos pamatas ir mūsų prioritetas.
 • Skatinsime vietos ekonomikos stiprinimą plėtojant žiedinę bioekonomiką, perkant maisto produktus ir kitas prekes bei paslaugas iš Kauno rajono savivaldybės gamintojų.
 • Rajono paslaugos ir ūkis bus tvarkomi pagal modernios vadybos standartus. Įsteigsime nepriklausomas įmonių valdybas ir depolitizuosime jų valdymą. Iškelsime efektyvumo, sąnaudų mažinimo , teikiamų paslaugų kokybės tikslus.

Dėmesys jaunoms šeimoms ir turiningam laisvalaikiui

Jaunos šeimos yra vienas svarbiausių rajono normalaus funkcionavimo veiksnių. Todėl prioritetinį dėmesį skirsime jaunų šeimų problemoms spręsti.

 • Turime suteikti pagalbą visoms šeimoms, nepriklausomai nuo to, ar tai vieniši tėvai, vedę ar gyvenantys kartu, globėjai ar seneliai, auginantys anūkus.
 • Ieškosime dialogo su Kauno miestu
 • Vietos valdžios institucijose sieksime įkurti atviras ir draugiškas vaikams erdvės, kur mažyliai galėtų leisti laiką, kol jų tėveliai dirba.
 • Plėsime iniciatyvas, suteikiančias nemokamas pramogas šeimoms ir užtikrinančias kokybišką, visiems prieinamą laisvalaikį.
 • Šeimoms reikia ne tik galimybių ugdyti savo atžalas, bet ir žinoti, jog infrastruktūra yra pritaikyta jų poreikiams. Turime užtikrinti prieinamą transportą, gerus bei saugius vietinės reikšmės kelius ir gatves.

Kokybiškas auginantis švietimas

 • Kursime kokybišką, asmenybes ugdančią švietimo sistemą, kviečiančią šeimas kurti savo gyvenimą tobulėti skatinančioje aplinkoje.
 • Liberalų sąjūdžio merai jau ėmėsi iniciatyvos suteikti būtinųjų priemonių krepšelius visiems pradinių klasių moksleiviams. Tęsime šią praktiką ir Kauno rajono savivaldybėje.
 • Užtikrinsime papildomą mokymosi pagalbą ir konsultavimą mokiniams, plėsime visos dienos mokyklų tinklą, stiprinsime SUP vaikų įtraukimą į neformąlujį ugdymą, skirsime lėšų stovykloms mokinių atostogų metu.
 • Plėsime neformalaus švietimo krepšelio ir kultūros paso apimtis suteikdami galimybes pasinaudoti šiomis paslaugomis darželinukams.
 • Pedagogai yra pagrindas užtikrinant kokybišką ugdymą, todėl plėtosime mokytojų pritraukimo į mokyklas sistemą, suteiksime mokytojams reikiamą pagalbą užtikrindami reikalingą padėjėjų skaičių. Aprūpinsime mokyklas ir mokytojus reikiamomis priemonėmis bei kursime pavaduojančių mokytojų tinklą.
 • Suprantame įtemptą mokytojo darbo specifiką, todėl ieškosime būdų sustiprinti mokytojų savijautą, psichologinę gerovę.
 • Investuosime į mokyklų vadovų pritraukimą ir kompetencijų tobulinimą, mažinsime biurokratiją mokyklose.

Sveikata ir sveikatinimas

Veikliam žmogui būtinas ne tik kokybiškas gydymas, bet ir tinkama infrastruktūra sveikatinimui, todėl pasirūpinsime dviračių takų kokybe, sveikatingumo erdvių įrengimu, nemokamomis sporto programomis.

 • Svarbu rūpintis ne tik fizine, bet ir psichologine sveikata, todėl sieksime suteikti kokybišką ir ilgalaikę pagalbą arti namų.
 • Turime užtikrinti tolygų medikų pasiskirstymą visose savivaldybės seniūnijose. Medicinos pagalbos prieinamumas kiekvienam gyventojui turi būti suteiktas reikiamu laiku, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.
 • Tobulinsime ir plėsime jaunų medikų pritraukimo programas, skatinančias rinktis asmens sveikatos priežiūros įstaigas Kauno rajone.
 • Kursime šiuolaikiškas ir inovatyvias rekreacines erdves, kuriose ypatingas dėmesys bus skiriamas sveikatinimui, fiziniam aktyvumui nuo vaiko iki senjoro.
 • Sieksime, kad kiekvienos kaimo bendruomenės viešoje vietoje būtų pakabintas automatinis išorinis defibriliatorius (AID) ir apmokomi žmonės teikti pirmąją medicinos pagalbą.

Kultūra ir kūrybiškumas

Kokybiška kultūra turi būti prieinama visiems ir negali būti nulemta fizinės žmogaus gyvenimo vietos. Kultūra arčiau žmogaus – misija įmanoma.

 • Turime sudaryti galimybę kultūros bei kūrybos verslams atnaujinti ar kurti miestų ir miestelių erdves ir objektus. Suteiksime paskatas kūrėjams vystyti savo veiklas, investuosime į kokybišką infrastruktūrą, pritaikysime mokestines lengvatas kultūriniams, kūrybiniams, miestų ir rajonų veidus formuojantiems verslams.
 • Įveiklinsime paveldo objektus ir suteiksime naujas kultūrines bei socialines prasmes. Skatinsime menininkų iniciatyvas be didesnių biurokratinių trukdžių.
 • Ypatingai svarbus yra kultūros ir švietimo ryšys. Todėl užtikrinsime kultūros paso prieinamumą ne tik moksleiviams, bet ir ikimokyklinio amžiaus vaikams – ugdysime socialiai atsakingas, kūrybiškai mąstančias kartas.

Svarbiausias prioritetas – saugiai besijaučiantis žmogus

Svarbiausias žmogaus prioritetas – saugumas. Todėl mūsų tikslas – užtikrinti žmogaus saugumą valstybėje, mieste, bendruomenėje, šeimoje, darbo vietoje. Kiekvienas galime veikti tik tada, kai jaučiamės saugiai. Saugus žmogus jaučia atsakomybę, toleranciją, teisingumą ir nuolatinį rūpestį kiekvieno asmens teisėmis.

 • Turime kviesti jaunus specialistus po studijų sugrįžti dirbti į Kauno rajoną, todėl sudarysime sąlygas įmonėms kurti gerai apmokamas darbo vietas.
 • Dirbantieji turi patogiai pasiekti darbo vietas ir atokiose gyvenvietėse. Užtikrindami greitą ir lengvą susisiekimą, didinsime gyventojų užimtumą, skatinsime aktyvią integraciją į darbo rinką, mažinsime atotrūkį, bedarbystę. Skatinsime senjorų užimtumą vietos bendruomenėse, mokymo programose ir kitose veiklos grupėse.
 • Skirsime dėmesį neįgaliųjų integracijai į darbo rinką, o slaugantiems ligonius užtikrinsime savivaldybės pagalbą, konsultacijas bei laikinąją ligonių priežiūrą namuose.
 • Sieksime, kad socialinė parama pinigais ar būstu pasiektų tik tuos, kuriems to labiausiai reikia.
 • Skatinsime valstybines sistemas ir paslaugas vadovautis „vieno langelio“ principu bei pateikti viešą informaciją suprantamesne, mažiau biurokratine kalba.
 • Šalies saugumas nebėra vien nacionalinio lygmens klausimas, tai ir savivaldybės, ir kiekvieno iš mūsų reikalas. Ypatingą dėmesį skirsime civilinei saugai: nuo slėptuvių įrengimo, iki būtinųjų priemonių užtikrinimo, informacijos pateikimo, mokymų visuomenei.
 • Neturime sustoti teikti pagalbos Ukrainai – ši valstybė gina ne tik savo, bet ir visos Europos laisvę. Koordinuota pagalba Ukrainai yra ir bus kiekvienos liberalios savivaldybės veiklos dalimi: nuo paramos kovojantiems fronte, pagalbos atstatant sugriautus miestus iki efektyvios nuo karo pabėgusių ukrainiečių integracijos į Lietuvos savivaldybių gyvenimą.