fbpx

Neringos savivaldybės taryboje liberalai ir konservatoriai dirbs opozicijoje

IMG_9671

Darbą pradėjo naujai išrinkta Neringos savivaldybės taryba. Prisiekė visi 15 naujai išrinkti Neringos savivaldybės tarybos nariai. Slaptu balsavimu Neringos savivaldybės mero pavaduotoju buvo perrinktas socialdemokratas Narūnas Lendraitis. Už jo paskyrimą slapto balsavimo metu balsavo 10 tarybos narių, 5 tarybos nariai nepritarė mero pasiūlytai kandidatūrai.

Liberalai ir konservatoriai antradienį pasiskelbė dirbsiantys opozicijoje. Opozicinės frakcijos pirminku buvo išrinktas Andrius Bagdonas, pirmininko pavaduotoju Laurynas Vainutis. Naujai įregistruotos frakcijos sudėtyje taip pat dirbs Agnė Jenčauskienė bei Sandra Berletaitė.

Opozicinės frakcijos nariai įsipareigojo nuoširdžiai ir sąžiningai tarnauti Neringos  žmonėms, formalioms bei neformalioms jų grupėms, palaikyti kiekvieną pozityvią, kurorto klestėjimą skatinančią iniciatyvą bei pasinaudojant įstatymuose numatytais tarybos nario įgaliojimais ginti pažeidžiamas piliečių teises bei teisėtus jų interesus.

Pagrindinės naujai įkurtos frakcijos veiklos kryptys – racionalus ir ekonomiškas savivaldybės biudžeto bei turto naudojimas, modernesnė ir skaidriesnė vietos savivaldos institucijų veikla, privataus kapitalo pritraukimas į viešųjų paslaugų sektorių, tinkamų sąlygų verslo vystymuisi sudarymas, subalansuota, gamtinius išteklius tausojanti, turizmo paslaugų plėtra.

Opozicijos nariai deklaravo, kad sieks būti konstruktyvia, valdančiosios daugumos racionalius bei bendruomenei naudingus sprendimus palaikančia opozicija, siekiančia dialogo su kitaip mąstančiais savivaldybės tarybos nariais. Tačiau kartu pabrėžė, kad netoleruos korupcijos, nepotizmo, kyšininkavimo, viešųjų ir privačių interesų painiojimo apraiškų ir akylai stebės valdančiosios daugumos atstovų darbą.