fbpx

Renginys

Skyriaus posėdis

Rietavo skyriaus visuotinis narių susirinkimas

Nuotolinis renginys

gegužės 28, 2021

16:00

Numatoma darbotvarkė:

 1. Darbotvarkės ir pirmininkaujančio tvirtinimas.
 2. Balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas. Savivaldybės mero, skyriaus pirmininko Antano Černeckio pranešimas.
 3. LR Seimo nario  Jono Varkalio pranešimas (Politinės padėties apžvalga ir Seimo Pavasario sesijos apžvalga).
 4. Rietavo skyriaus nuostatų pakeitimų pristatymas ir tvirtinimas.
 5. Rietavo skyriaus Finansinės ataskaitos tvirtinimas  (Teikia Skyriaus kontrolierė Alma Lengvenienė).
 6. Skyriaus pirmininko kandidatūrų teikimas ir tvirtinimas.
 7. Pirmininko pavaduotojų kandidatūrų teikimas ir tvirtinimas.
 8. Sekretoriaus ir iždininko kandidatūrų teikimas ir tvirtinimas.
 9. Skyriaus tarybos rinkimai ir kandidatūrų teikimas.
 10. Skyriaus kontrolieriaus rinkimai.
 11. Atstovų regiono Koordinacinėje taryboje rinkimai.
 12. Metinio minimalaus nario mokesčio dydžio nustatymas.
 13. Naujų narių priėmimas.
 14. Kiti klausimai.

Renginių kalendorius 2021

Renginių šia data nerasta

Lapkritis 3
18:00

Programos priežiūros tarybos posėdis

Lapkritis 3
18:00

Vilniaus regiono koordinacinės tarybos posėdis

Kęstučio a. 9, Ukmergė
Lapkritis 4
18:00

Kultūros komiteto posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 4
18:30

Žmogaus teisių komiteto posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 8
18:00

Kauno m. skyriaus tarybos posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 9
17:00

Kaišiadorių skyriaus visuotinis susirinkimas

Lapkritis 10
18:00

Jaunimo reikalų komiteto posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 10
18:30

Ekonomikos ir finansų komiteto posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 10
18:30

Aplinkos komiteto posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 11
18:00

Švietimo ir mokslo komiteto susitikimas su Eugenijumi Jovaiša

Lapkritis 11
18:30

Kaimo politikos komiteto posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 14
15:00

Kauno regiono koordinacinės tarybos posėdis

Jonavos sporto arenos konferencijų salė (Žeimių g, 17, Jonava)
Lapkritis 19
17:00

Alytaus skyriaus visuotinis susirinkimas

Nuotolinis
Lapkritis 23
18:00

Šiaulių m. skyriaus tarybos posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 23
18:30

Socialinių reikalų komiteto posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 23
18:30

Kaimo politikos komiteto posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 24
19:00

Kontrolės komisijos posėdis

Nuotolinis
Lapkritis 30
18:30

Ekonomikos ir finansų komiteto posėdis

Nuotolinis