lyderis

Kęstutis Glaveckas

Kęstutis Glaveckas

Seimo narys, Vilniaus skyriaus narys
Užduok klausimą

Gimė 1949 m. balandžio 30 d. Antakalnio rajone, Vilniuje. Ten ir užaugo.
1972 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą ir įgijo ekonomisto specialybę.
1976 m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato laipsnį, o 1987 m. Talino universitete (Estija) apgynė habilitacinį darbą, už kurį suteiktas habilituoto ekonomikos mokslų daktaro laipsnis.
1988–1990 m. tobulinosi VFR, JAV universitetuose. 1989 m. suteiktas profesoriaus vardas.
Ilgai dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą: skaitė paskaitas Vilniaus ir užsienio universitetuose, parašė daugiau kaip 300 mokslinių darbų rinkos ekonomikos klausimais Lietuvoje ir užsienyje, knygas „Gamybos intensyvinimo problemos“ (Vilnius: Mintis, 1986), „Rinkos ekonomika ir valstybinis reguliavimas“ (Vilnius: Balticon, 1990).
Tarptautinės informacijos akademijos tikrasis narys, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas.
1992–1996 m. Lietuvos ir užsienio kompanijas konsultavo verslo ir investicijų klausimais. Kartu su kolegomis įkūrė Lietuvos laisvosios rinkos institutą, 1992–1998 m. buvo šio instituto tarybos pirmininkas.
1993–1996 m. – Nacionalinės vertybinių popierių biržos tarybos pirmininkas.
Turi nemažą darbo Lietuvos valstybei patirtį: 1990–1992 m. buvo Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas (Nepriklausomybės Akto signataras), 1996–2000 m. dirbo VII Seime, 2000–2004 m. – VIII Seime, 2004–2008 m. – IX Seime, 2008–2012 m. – X Seime, 2012–2016 m. – XI Seime.
Dažniausiai į Seimą Alytuje ir Kaune buvo renkamas vienmandatėje rinkimų apygardoje. Kaip ekonomistas Seime darbavosi Biudžeto ir finansų komitete, nes tai – artimiausia širdžiai ir geriausiai jam žinoma sritis.
Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Laisvalaikiu mėgsta sportuoti, keliauti, meškerioti.
Moka anglų, rusų ir vokiečių kalbas.
Su žmona Rūta Rutkelyte, socialinių mokslų daktare, susipažino per politiką – buvo kolegos ir dirbo drauge Seime. Turi dvi suaugusias dukteris ekonomistes Ramunę ir Živilę bei penkis žavius anūkus.